KUR’AN BİZE NE DİYOR?

Kur’an-ı Kerîm ne anlam ifade eder? Kur’an-ı Kerîm bize ne anlatır? Peygamber Efendimiz’e göre Kur’an ne diyor?

Peygamber Efendimiz’in tebliğinin esâsını ve ana çerçevesini Kur’ân-ı Kerîm teşkil etmiştir. Allah Resûlü’nün özlü ifadesiyle:

“Kur’ân-ı Kerîm:

1) Vukû bulacak her türlü fitneye karşı insanı selâmete erdiren,

2) Önceki toplumların haberlerini, sonrakilerin durumlarını, insanlar arasında meydana gelecek hâdiselerin hükümlerini ihtiva eden,

3) Hak ile bâtılı tefrik eden,

4) Mâlayâni olmayan,

5) Kendisini terk eden azgını Cenâb-ı Hakk’ın helâk ettiği,

6) Onun dışında hidâyet arayanı Allah’ın dalâlete düşürdüğü,

7) Hak Teâlâ’nın sapasağlam ipi, zikr-i hakîmi ve sırât-ı müstakîmi olan,

8) Kendisine bağlananların hiçbir zaman sapmadığı,

9) Onu söyleyen dillerin yanılmadığı,

10) Âlimlerin kendisine doyamadığı,

11) Çok tekrardan dolayı tâzeliğini asla kaybetmeyen,

12) Üstünlüğü ve mu’cizeliği asla nihâyete ermeyen,

13) Cinlerin, dinledikleri zaman; «Gerçekten biz, hayranlık veren bir Kur’ân dinledik» (el-Cinn 72/1) demekten kendilerini alamadıkları,

14) Kendisiyle konuşanların doğru söylediği,

15) Onunla hüküm verenlerin isâbet ederek âdil davrandığı,

16) Onu tatbik edenlerin ecir gördüğü,

17) Ona çağıranın dosdoğru yolu bulduğu ilâhî bir kelâmdır.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 14; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN EN BÜYÜK MUCİZESİ

Kur’ân-ı Kerîm Peygamber Efendimiz’in en büyük mucizesidir. Bir hâdis-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Gönderilen her peygambere, insanların îmâna gelmesine vesile olacak bir mu’cize muhakkak verilmiştir. Bana verilen de Allah’ın gönderdiği Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu sebeple kıyâmet günü ümmetimin diğerlerinden sayıca çok olmasını ümit ediyorum.” (Bûhârî, İ’tisam, 1)

Kaynak: İslam Akaidi, Erkam Yayınları

KUR’AN’IN TEMEL KONULARI NELERDİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle