KISACA PEYGAMBERLERE İMAN NEDİR?

Kısaca peygamberlere iman nedir?

Allah -celle celâlühü-, emirlerini, yasaklarını, hükümlerini kullarına bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanlara “peygamber” denir.

Bu zâtların Allah -celle celâlühü- tarafından peygamber olarak insanlara gönderildikleri, Allâh’ın izni ile başkalarının yapamayıp kendilerinin yaptığı olağanüstü işlerle yani “mûcizelerle” sabit olmuştur. Peygamberlik, tamamen Allah -celle celâlühü- vergisi olup, çalışmakla elde edilmez.

PEYGAMBERLER İKİYE AYRILIR

Peygamberler “rasûl” ve“nebî” olmak üzere ikiye ayrılır:

1- Rasûl: Yeni bir kitap, yeni bir şeriat (din) ile bir ümmete gönderilen pey- gamberlere “rasûl” denir.  Mûsâ  -aleyhisselâm- ve  Peygamberimiz  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- gibi.

2- Nebî: Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilmeyip, kendisinden önceki peygamberin şeriatı ile amel eden peygamberlere “nebî” denir. Harun -aleyhisselâm- gibi.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem -aleyhisselâm- ile son peygamber, bi- zim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- arasında sayılarını bilemediğimiz ne kadar peygamber gelip geçmiş ise, hepsi haktır ve Allah -celle celâlühü- tarafından gönderilmiştir ve Allâh’ın kullarıdır. Bu şekilde îman etmek farzdır.

PEYGAMBERLERİN 7 ORTAK SIFATI

Bütün peygamberlerde bulunan ortak sıfatlar vardır, 7 tanedir:

1- Sıdk: Doğru olmak Bütün peygamberler, fıtraten doğru söz- lüdür, aslâ yalan söylemezler.

2- Emânet: Güvenilir olmak Peygamberler her konuda güve- nilir kimselerdir. Allah -celle celâlühü-’ne, kullarına ve emanetlerine hıyanet et- mezler.

3- Fetânet: Zeki olmak Peygamberler son derece zeki ve akıl- lıdırlar.

4- İsmet: Günahsız olmak demektir. Peygamberler gizli ve açık bütün günahları işlemekten uzak olmuşlardır.

5- Adalet: Adaletli olmak Peygamberler vazifelerinde her za- man adaletli olmuşlardır.

6- Tebliğ: Allâh’ın hükümlerini ümmetlerine ulaştırmaları Bü- tün peygamberler Allâh’ın emirlerini gizlemeden ümmetlerine ulaştırmışlar- dır.

7- Erkek olmak: Allah -celle celâlühü- peygamberlik görevini hiçbir zaman kadınlara vermemiştir.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle