Kenya'da 2,1 Milyon Kişi Açlıkla Burun Buruna

Kenya'nın çekirge istilaları ve sellerin ardından karşılaştığı kuraklık ülkede 2,1 milyon kişiyi açlık riskiyle karşı karşıya getirdi.

Kurak ve yarı kurak topraklarda yaşayan milyonlarca kişi gıda kriziyle boğuşurken, yüz binlerce çocuk ve on binlerce hamile ve emziren kadın da yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, acil gıda ihtiyacı içerisinde olanların sayısı kuraklıkla birlikte şubat ayından bu yana yüzde 70 artarak 2,1 milyona ulaştı. 523 bin çocuğun yanı sıra 96 bin hamile ve emziren kadının kötü beslenmeden dolayı tedaviye ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Geçen yılın ekim-aralık ve bu yılın mart-mayıs ayları arasında yağışların beklenenden düşük olması nedeniyle kurak ve yarı kurak arazilerde gıda ve su kaynaklarında kıtlık baş gösterdi.

Şimdiye kadar ülkede 20'den fazla idari bölgede ulusal felaket ilan edildi, 12 bölgede de kuraklık alarmı verildi.

Kurak arazilerde yaşayan ve çiftçilik yapan bazı topluluklar arasında su kaynakları yüzünden çatışmalar görülmeye başlandı.

Son yıllarda tarihinin en büyük çekirge istilasıyla karşılaşan ülkede kuzey ve doğu bölgelerde mevcut gıda sorununun kuraklığın etkisiyle daha da büyümesi bekleniyor.

2022 başına kadar iyileşme beklenmiyor

Kuraklık bölgelerinde yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Kenya Kızılhaç Sözcüsü Peter Abwao, kuraklığın hali hazırda 2,1 milyon kişiyi etkilediğini ancak durumun beklenen yağmurların gelmemesi halinde daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Abwao, "Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için durum çok kötü. Geride kalan yağmur dönemlerinde yeterli yağış olmadı ve çekirge istilası yüzünden hasat da yapılamadı. Kuraklıkla birlikte büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya gelmiş durumdayız." dedi.

Meteoroloji uzmanlarının yeterli yağmur yağmayacağına yönelik tahminlerinin olduğunu kaydeden Abwao, bu durumda 2022'nin başına kadar krize ilişkin bir iyileşme beklemediklerini aktardı.

"Hayvanlar teker teker ölüyor"

Abwao, "Ülkenin Somali ve Etiyopya sınırında yaşayan insanlar hayvancılıkla geçiniyor ancak hayvanlar teker teker ölüyor. Sütlerini sağamadıkları gibi ellerinde satacak bir şeyleri de yok." diye konuştu.

Basında yer aldığı gibi insanların açlıktan ölmeye başladığına ilişkin net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Abwao, halka gıda ve su temini yaptıklarını, uluslararası kamuoyundan da destek beklediklerini dile getirdi.

Abwao, yıl sonuna kadar kurak bölgelerde gıda üretimi yapılmasını da beklemediklerini dile getirdi.

Hastalık tehdidi büyüyor

Kuraklıkla birlikte gelen bir başka sorun ise hastalıklar. Hijyen koşullarının kötüleşmesinden ötürü kurak bölgelerde üst solunum yolları enfeksiyonları artmış durumda. Mayıs ayından bu yana sadece Garissa ve Turkana'da 36 şüpheli kolera vakası bildirildi.

Hasadın az olması nedeniyle şehirlerdeki gıda fiyatları yükselirken, Kenya Meteoroloji Departmanı yılın üçüncü yağmur dönemi olan ekim-aralık ayları arasında da yağışların ortalamanın altında olmasını beklediklerini duyurdu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.