Kemal Özer Kur'ân'ın GDO'lu Ürünlere Yaklaşımını Anlatıyor

Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı, Gazeteci-Yazar Kemal Özer, Kur'an-ı Kerim'in GDO'lu ürünlere yaklaşımını İslam ve İhsan‘a anlattı. "Gıdanın helal olmasının birinci şartı; tayyib olması, fıtratının bozulmamasıdır" diyen Özer, bu minvalde gaz yağının gıda katkı maddesi olarak kullanılmasını örnek verdi.

Röportaj: Furkan Hasdemir / Fotoğraf: Mahsun Evren / Kamera-kurgu: Veli Yasin Tabak

Kuran-ı Kerim’i incelediğimiz zaman, gıda konusunda sadece helal tüketin demiyor. Kuran-ı Kerim’de 26 yerde tayyib olanları tüketin diyor. Sadece 5 yerde helal ve tayyib olanlarını tüketin diyor.

Taha suresi’nin 81. ayeti karşısında bütün mü’minler. eriyip çare üretmek zorundalar. Allah-u Teâlâ, “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin tayyib olanlarından yiyin” diyor. Helallerinden yiyin demiyor, “Tayyib olanlarından yiyin, bu hususta azgınlık etmeyin yoksa gazabım üzerinize iner” diyor.

KUR’AN “TAYYİB OLANLARI YİYİN” DERKEN NE KASTEDİYOR?

Kuran-ı Kerim tayyib olanlar derken neyi kastediyor. Mealcilerin tayyib kelimesini temiz diye çevirmesi yanlıştır. Eğer temiz olanı kastetseydi ‘tahir’ derdi.

Cenab-ı Hakk burada ‘fıtratıyla oynanmamış olan gıdaları’ kastetmektedir. ‘Size gıda olarak verdiğim şeylerin yapısıyla oynayıp ondan beslenmeyin. Gıdaların fıtratıyla oynayıp zararlı hale getirmeyin, bunlarla kendinizi zehirlemeyin, gıdanın gıda olma vasfını bozmayın, bu hususta azgınlık yapıp haddi aşmayın, yoksa gazabım üzerinize iner.’ Diyor. Sadece GDO değil, herhangi bir kimyasal işlem yapmak da gıdanın gıda olma vasfını bozar.

GIDANIN YAPISINI BOZMAK, TEVHİDİ BOZAR

Allah, bu şekilde birçok örnek verebileceğimiz şeyleri neden yapmayın diyor? Çünkü gıda bir bütündür, bu bütünün parçalarını ve atomlarını değiştirdiğiniz zaman tevhidi bozarsınız. O gıdanın içerisine bir şeyi yerleştiren Allah, onu bir mevsimde yaratmıştır.

Turp, baharda çıkmaz, kışın çıkar ama maydanoz her mevsimde yetişir. Elma baharda çıkmıyor, sonbaharda çıkıyor ama kiraz ilkbaharda çıkıyor. Üzüm sonbaharda çıkıyor, karpuz yazın oluyor. Niye yazın karpuz yiyoruz da kışın yemememiz gerekiyor. Çünkü yazın serinletir, kışın üşütür. Kışın üşüttüğünüz zaman hastalanırsınız.

Yazın kuru fasulye yerseniz, vücut ısınız artar, spermleriniz ölür, su kaybı yaşarsınız ama kışın kuru fasulye yerseniz vücut ısınız artar ve hastalanmazsınız. Cenab-ı Hakk muazzam bir denge kurmuştur. Bu dengenin dışında davranmak tayyib vasfını ortadan kaldırabilir.

BİZ TAYYİB GIDALARI ARAMAKLA MÜKELLEFİZ

Biz tayyib olanları aramakla mükellefiz. Bizim yapmamız gereken temel şey, Kuran’ın isteklerine uymaktır. Buna aksi bir durum olursa gazabım üzerine iner. Bu gazap nasıl olur? Kanser olursunuz, diyabet olursunuz, rahat hareket edemezsiniz, dilediğiniz zaman yiyemezsiniz, rahat konuşamazsınız.

O zaman ‘tayyib gıdayı elde etmek varken tayyib olmayan gıdaya yönelmek, Kuran’a aykırı hareket etmektir’ diyebilir miyiz?

Gıdanın helal olmasının birinci şartı tayyib olmasıdır. Hayvanların besmeleyle kesilmesi diğer şartlardan birisidir. Besmele ile kesmek sadece hayvani gıdalar için geçerlidir ama diğer tarafta nebati gıdalar var.

GAZ YAĞINI GIDA DİYE YEDİRİYORLAR

Çok basit bir örnek vermek gerekirse, benim çocukluğumda bizim köyümüzde elektrik yoktu. 1981 yılında elektrik geldi. Bu tarihte biz gaz yağı alıp lambaları gaz yağıyla aydınlatıyorduk.

Dersimizi böyle çalışıyorduk, misafirimizi böyle ağırlıyorduk. O yıllarımda ilaç kullanmadım, hiç hastalanmadım. Şehre geldiğimiz zaman gıdamızın içerisine gaz yağı kattılar. Tolean denilen maddeden onlarca katkı maddesi üretiliyor. Gıdaların içine katılıyor ve gaz yağını size gıda diye yediriyorlar.

Petrolü için desek kimse içmez. Ama bunu gıda katkı maddesi olarak size yedirirler. Dolayısıyla da ifsat ederler. Bunu yaparken de Cenab-ı Hakk’ın bakara 211. ayette buyurduğu gibi; ‘İfsat etmeyin dediğiniz zaman bizler ıslah edicileriz derler. Ancak bunlar müfsidlerdir, ıslah edici değillerdir’

GDO’YU ZARURET OLARAK GÖREN İLAHİYATÇILAR VAR

İlahiyatçıların içinde, GDO’yu insanların beslenmesi için zaruret olarak görenler var. Bu insanı imandan eder. Allah yarattığı her canlının rızkına kefil olduğunu söylüyor. Allah dilerse 7 milyar insanı beslediği gibi 700 milyar insanı da aynı dünyada besler.

Attığınız tohum yedi tane başak vermez de yedi yüz tane başak verebilir. Bu Allah’ın ol demesinden ibarettir. O zaman siz kimsiniz de Rabb’lik iddiasında bulunarak dünyayı besleme derdine düştünüz.

İSRAFTAN VAZGEÇERSENİZ, DÜNYADA AÇLIK KALMAZ

Sizin israflarınız 20 milyar insanı besleyecek düzeylere ulaşmıştır. Bugün vasat bir Müslüman ortalama bir insanın yiyeceğinin iki katını yiyor. Zengin Müslümanlar 10 katını yiyorlar. İsraftan vazgeçerseniz, dünyada açlık kalmaz.

KEMAL ÖZER RÖPORTAJLARI

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.