Vakıf

Hüdayi Vakfı Konteyner Yerleşim Merkezleri Kuruyor

Hüdayi Vakfı, asrın afeti Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybetmiş insanların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, konteyner yerleşim merkezl

Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi Aşevi ve Yardım Merkezleri

Asrın afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, deprem bölgesinde depremzede kardeşlerimiz için hizmet verdiği aşevi ve yardım merkezlerinin adreslerini paylaştı.

Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi İçin Öncelikli İhtiyaç Listesi Paylaştı

Deprem bölgesine ne gönderilir? Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hüdayi Vakfı, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi paylaştı.

Hüdayi Vakfı, Deprem Bölgesine Yardımları Güvenle Ulaştırıyor

Son 100 yılın en büyük afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, deprem bölgesine yardımları güvenle ulaştırıyor.

Hüdayi Vakfı’ndan Deprem Bölgesine Yardım Çağrısı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan deprem bölgesine yardım çağrısı yapıldı.

Hüdayi Vakfı’ndan Üç Aylar'da Erzak Yardımı Kampanyası

Her yıl olduğu gibi bu yılda Hüdayi Vakfı'ndan 2023 Üç Aylar erzak yardımı bağış kampanyası detayları belli oldu.

Nijerya’da "Aziz Mahmud Hüdayi Camii" İbadete Açıldı

Hüdayi Vakfı, Nijerya’nın Niger eyaletinin Gurara bölgesinde, Bogota köyünde yapımına başlanıp maddi imkânsızlıklar sebebiyle inşaatı yarım kalan camiyi tamamla

Vakıf Örnekleri

Müslüman Türklerin kurduğu vakıflardan örnekler.

Vakıf Ne Demek?

Vakıf nedir, ne işe yarar? Vakıfların amaçları ve görevleri nelerdir? İslam hukukunda vakıf ve vakıfların vazifeleri.

İnsanlığın şerefine kastedenlere karşı Uyan, Uyandır ve Dur De!

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, LGBT+ vb. milli ve manevi değerlerimizi tehdit eden sapkınlık ve ifsat hareketlerine dur demeye çağırıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.