MERHAMET

"SEN ONLARI SİMÂLARINDAN TANIRSIN"

Susuzluktan çatlamış bir toprağın bereketli yağmurlara hasret duyması gibi toplumumuzda hizmet ve al ...

KÖPEKLERE MERHAMET ALLAH'A ULAŞMAYA VESİLE

Hayvanlara muhabbetle ve saygı ile bakmak ve hizmet etmek ilâhî inâyete erişmeye bir vesîledir. Bu a ...

BİR ŞEHİR İKİ VATAN: KİLİS

5 yıldır süren iç savaş yüzünden 2,7 milyon Suriyeli Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'nin hemen hemen büt ...

EFENDİMİZİN MÜŞRİK ORDUSUNA KARŞI MERHAMETİ

"Merhamet; dünyada vicdan huzuru, âhirette ise ebedî saâdet müjdesidir…" Muhterem Osman Nûri Topba ...

TELEF OLAN ANNESİNİN BAŞINDAN AYRILMAYAN SIPA DUYGULANDIRDI

Diyarbakır-Mardin karayolunun 20. kilometresinde araç altında kalarak telef olan eşeğin yavrusu, ann ...

NE MUTLU O ÇİRKİNE!

Hazret-i Mevlânâ'dan kalbimize akan sözler... Hazret-i Mevlânâ buyuruyor: “Ey dünyada diken toh ...

İSLÂM'DA HAK VE ADÂLET ANLAYIŞI NASILDIR?

Günümüzde çokça ifâde edilen “hoşgörü” ve “diyalog”un meşrû şeklini doğru anlamak için, evvelâ “İs ...

HÂLIK’IN ŞEFKAT NAZARIYLA MAHLÛKÂTA BAKIŞ TARZI

Ârifler Sultânı Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, din kardeşlerine saygısızlık etmenin ve onları hor g ...

ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL, KIZIMIN YAŞAMASAYDI

İbrahim Arslanhan, "Parayı çocuğumun tedavisi için kullanacaktım. Evladım vefat ettikten sonra paray ...

MERHAMET HAKKINDA İKİ HADİS-İ ŞERİF

Allâh’a îmân etmek, merhametli olmayı îcâb ettirir. Zira Cenâb-ı Hakk’a îmân eden kişi O’nu sever ...