İSLAM VE İHSAN

İslam ve İhsan Cuma Mesajları

İslam ve İhsan olarak her hafta cuma günü sizler için hazırladığımız Cuma mesajları ve görsellerini sizler için derledik. İslam ve İhsan Cuma mesajlarını kolayl

İslam Hukuku Neyi Tanzim Eder?

Salih amel ne demektir? İslam hukuku neyi ifade eder? İslam hukukunun tanzim ettiği ilişkiler.

İslam’da Atâlet Yok

İslam’da atâlet var mıdır? Bugün Allah rızası için ne yaptın?

Vasiyet Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Vasiyet nedir? Vasiyet nasıl olmalıdır? Hüseyin Kayapınar Hoca cevaplıyor.

Hacdan Gelene Ne Dedir?

Hacı kime denir? Hacdan dönen kişilere ne denir?

Kul İnne Salati ve Nusuki ve Mahyaye ve Memati Lillahi Rabbil Alemîn

Enam suresi 162 ayeti kerimesinde ne buyuruyor? Okudukça imanı arttıran ayetin Türkçe okunuşu, Arapçası ve anlamı.

İklim Değişikliğiyle Birlikte Dünyada Orman Yangınları Hızla Yaygınlaşıyor

Türkiye ve dünyada çıkan orman yangınlarını değerlendiren akademisyenler, iklim değişikliğiyle birlikte önümüzdeki yıllarda başta ABD ve Avustralya'da olmak üze

Cuma Namazı Hangi Durumlarda Kılınmaz?

Hangi durumlarda Cuma namazı kılınmaz? Cuma namazına gitmemeyi mubah kılan belli başlı mazeretler nelerdir?

Kudüs'te İsrail'in Yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin Hatıralarında Yaşıyor

Meğaribe Mahallesi'nin eski sakinlerinden Saide Rızk el-Hatib, "Dünyanın hemen her bölgesinden Müslümanlar, cuma günleri ve Kadir Gecesi burada toplanırdı.

İdarecinin Sorumlulukları

Bir baba, bir idareci olarak sorumluluklarımız nelerdir? İdareciliğin getirdiği yükümlülükler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.