İSLAM VE İHSAN

İfrad, Temettu ve Kıran Haccı Nedir? (Şafii Fıkhı)

Yapılışı bakımından haccın çeşitleri nelerdir? İfrad, Temettu ve Kıran nedir?

Temrin Ne Demek? Temrin Kelimesinin Anlamı Nedir?

Temrin ne demek? Temrin kelimesinin anlamı nedir? Temrin kelimesine örnek cümleler nelerdir?

Arapça “Bâ” Nedir?

Arapça “Bâ” harfi nedir, ne anlama gelir? B/b harfinin kökeni ve Arapçada “Bâ” harfinin anlamı.

Azametli (!) Nemrud’a Bir Topal Sinek

Cenâb-ı Hak; ilâhlık taslayan Nemrud’u, dev aslanlarla, kaplanlarla değil, bir topal sinekle helâk etti.

Cömertliğin Basamağı

Asıl cömertlik ve infak nedir? Gerçek ihtiyaç sahipleri kimlerdir? Onları nasıl tanırız?

Kıssalar ile Hazreti Mevlana'nın İlimden İrfana Yolculuğu

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri'nin Belh’ten hicret edip Konya’ya yerleştikten sonra yaşadığı hadiseler ve ilimden, irfana yolculuğu...

İşçi Hakkı İle İlgili Hadisler

İşçi hakkı ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamber Efendimiz hangi konularda uyarıyor? İşte Peygamber Efendimizin (s.a.v) işçi hakları hakkındaki hadisleri...

Suriyeli 3 Yaşındaki Çocuk, Türkiy'de İki Gözüne Yapılan Kornea Nakliyle Karanlıktan Kurtuldu

Suriyeli El-Şeyh ailesinin Türkiye'de doğan 3 yaşındaki kızları Riham, iki gözüne yapılan kornea nakliyle dünyaya yeniden gülen gözlerle bakmaya, oyuncaklarıyla

Psikolojik Rahatsızlığı Olan İnsanlara Nasıl Davranmalıyız?

Psikolojik sorunlar yaşayan insanlara karşı yaklaşımımız nasıl olmalı? Psikolojik sorunlar yaşayan insanlar nasıl bir yol izlemeli? Lider Eğitim TV Youtube kana

Kedi ve Köpeklerin Yoğun Olduğu Yerlere Su ve Mama Bırakıyorlar

Elazığ Belediyesi, sokaktaki "can dostlar"ın yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen su ve mama düzeneği ile kedi ve köpekleri aç, susuz bırakmıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.