HİZMET

TEBLİĞ HİZMETİNİN DE BİR ÂDÂBI VAR

Rab, Allâh’ın sonsuz terbiye ediciliğini bildiren ismidir. Kur’an ise, Allâh’ın kulları için murâd ...

HİZMET ETMEYİ PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞRENDİK

O, ümmetine her konuda rehber olduğu gibi, hizmet etmenin ehemmiyetini de bizâtihi kendisi uygulay ...

EVLİYAULLÂHIN TEBLİĞ HİZMETİNDEKİ USLÛB İNCELİĞİ

Şüphesiz ki, Allah dostlarının hayatları, ümmet için yol gösterici birer tabela niteliğindedir. ...

İLAHİ AŞKLA BESLENEN HİZMETİN KALBE ETKİSİ

Aşk celladından ne çıkar mâdem ki yâr vardır Yoktan da vardan da öte bir var vardır Sezai Karakoç ...

ASHÂB-I KİRAM'DAN HİZMET LEVHALARI VE ÖLÇÜLERİ

Sahâbîlerin hizmetleri, “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olursanız hidayete erersiniz.” ...

HİZMETTE MÜKÂFATIN ÖLÇÜSÜ; RIZA-I İLAHİ

İhlâs, yapılan işlerde yalnızca Allâh’ın rızasını gözetmektir. İhlâs ile yapılan hizmet,  hak katınd ...

HİZMET CEFÂYA KATLANABİLMEKTİR

Rahat bir ortamda, sıkıntı ve zorluklara katlanmadan herkes hizmet edebilir. Peki ya zor şartlarda ...

RAHMET VE GAZAB EKSENİNDE HİZMET ÖLÇÜLERİ

Allah-u Teâlâ’nın rahmeti olduğu gibi gazabı da vardır. O, Rahman olduğu gibi, Müntakim’dir. Peki ...

TEBLİĞ HİZMETİNDE USLÛBUN EHEMMİYETİ

İslâm’ı Tebliğ vazifesi, en münevver ve en önemli hizmetlerden bir tanesidir. Peki bu hizmeti nası ...

"HÂKİM" DEĞİL "HİZMETÇİ" DE

Hizmet ehli, bir ırmak gibidir ki, uzun yollar boyunca bin bir canlıya; insana, hayvanâta, ağaca, ...