HAYATIN İÇİNDEN

Moğolistanlı Hafız Talebeden Gelen Kıymetli Mektup

Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkesine dönen hafız talebenin Moğolistan'dan Türkiye'ye gönderdiği mektup ve manidar mesajı.

Allah ve Resulü’ne Harp İlan Eden 3 Kişi

Ayet ve hadislerde geçen, Allah (c.c) ve Resulünün harp ilan ettiği üç kişi kimdir, bu cezaya sebep olan ağır günahlar nelerdir?

Depremzede Kardeşlerimizi Kendimize Zimmetli Bilmemiz Lâzım

Depremzede kardeşlerimize karşı nasıl bir tutum ve hassasiyet içinde olmalıyız? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi depremzede kardeşlerimize karşı empati ve kardeşlik

Cennet Bir Alanın Değil Bir Hayatın Adıdır

"Cennet bir alanın değil, bir hayatın adıdır." Erkam Tv Youtube kanalında yayınlanan ve Münir Arıkan'ın sunduğu "Aile Medeniyetimiz" program

Yılbaşı Gecesi Ölen Gencin Hikayesi

O gece, ‘Uzatma dünya sürgünümü benim...’ şeklindeki dualarımızdan biri kabul olmuştu... Allah O'nun dünya sürgününü uzatmadı. Son olarak tekrar söyleyelim: Ben

İradenin İsrafı Olur Mu?

İrade nedir? İradenin israfı olur mu? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programının konuğu Klinik Psikolog Dr. Mehmet DİNÇ, konu ile il

Nasıl Mutlu Oluruz

Nasıl mutlu oluruz? Mutlu olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programının konuğu Hüda

Otizm Nedir? Otizmli Bireylerin Özellikleri Nelerdir? Nasıl Davranmalıyız?

Otizm nedir? Otizmin beliritileri ve evreleri nelerdir? Otizmli bireylerin özellikleri nelerdir? Otizmli bireylere nasıl davranmalıyız? Lider Eğitim TV Youtube

Bunu Anlatınca Gülüyorlar

Bunu anlatınca gülüyorlar. Dünya değişmez, insanlar değişir. Hakikat değişmez, fazilet kaybolmaz... Abdullah Sert Hocaefendi anlatıyor.

Kendimizi ve Ailemizi, Ateşten Nasıl Koruyacağız?

Tahrim suresi 6. ayeti Efendimize soran sahabeye, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ne cevap veriyor? Kendimizi ve ailemizi ateşten nasıl koruyacağız?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.