HAYATIN İÇİNDEN

Akıllı Olan ve İsabetli Davranan Kişi Üç Şeyi Yapan Kimsedir

Yahya Razi Hazretleri akıllı olan ve isabetli davranan kişinin vasıflarını bildiriyor. İşte akıllı ve basiretli bir kimsenin yağtığı üç şey...

Peygamberimizin Sorusuna Sahabiden Samimi Yanıt

Peygamberimiz (s.a.v) uzaklardan gelen bir sahabiye sorduğu soru ve sahabinin samimi cevabı karşısında Efendimizin (s.a.v) tepkisi ne oldu? Bu soru size sorulmu

Sadakası Kabul Olunan Sahabinin Sırrı

Sahabi hangi ameli sonucunda Peygamber Efendimizden (s.a.v) sadakasının kabul olunduğu müjdesini alıyor?

Her Peygamberin Yaptığı Meslek

Hadisi şerifte geçen her peygamberin yaptığı meslek hangisidir? Hadisi nasıl anlamalıyız?

Rızık Konusunda Endişen mi Var?

Allah (c.c) Rad suresi 26. ayette rızık ile ilgili ne buyuruyor? Müslümanların rızık, geçim, dünya ve ahirete bakışları nasıl olmalıdır? Rad suresi 26. ayet ve

“Peygamberimiz Yanık Bir Karınca Yuvası Gördü…”

Peygamberimiz (s.a.v) yanık karınca yuvası görünce nasıl tepki gösterdi? Peygamberimizin (s.a.v) tüm mahlûkatâ karşı olan hassasiyet ve merhameti...

Zamanı En İyi Şekilde Nasıl Değerlendirebiliriz?

Zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Hız çağında zaman yönetimi nasıl olmalıdır? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programı

Anne-Baba İsen Vazifen Nedir?

Anne-baba isen vazifen nedir? Anne ve babanın üzerine düşen görev ve vazife nedir?

Hasta İsen Vazifen Nedir?

Bir Müslüman hasta iken yapması gerekenler nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor...

Dünya Genelinde 4 Milyar 250 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.