HAYATIN İÇİNDEN

Gazze’deki Kardeşlerimize Destek Konusunda Mesuliyetimiz Nedir?

Gazze’deki kardeşlerimize destek olabilmek için boykot yapıyoruz, yürüyüşlere katılıyoruz, dualar ediyoruz ama fiilî olarak oralara gidip herhangi bir şey yapam

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 13 Mayıs 2024 Sohbeti | Helak Olan Kavimler ve Günümüz

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Helak Olan Kavimler ve Günümüz" başlığıyla yayınlanan 13 Mayıs 2024 tarihli sohbeti.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 30 Nisan 2024 Sohbeti | Rahmet İnsanının Vasıfları

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Rahmet İnsanının Vasıfları" başlığıyla yayınlanan 30 Nisan 2024 tarihli sohbeti.

İbadette Devamlılık ve Sabrın Önemi

Ramazan'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Seherlerde devamlılığın önemi nedir? Gayr-i müslimlere benzememe hususunda dikkat etmemiz gerekenler ve mü’min olman

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 4 Mart 2024 Sohbeti | Kalbi Vahiy ile Buluşturmak

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Kalbi vahiy ile buluşturmak" başlığıyla yayınlanan 4 Mart 2024 tarihli sohbeti.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 19 Şubat 2024 Sohbeti | Cennet Pazarı

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Cennet pazarı" başlığıyla yayınlanan 19 Şubat 2024 tarihli sohbeti.

İmam Gazali Hazretleri'ne Göre Açlığın 10 Faydası

İmam Gazali Hazretleri'nin İhyâyı Ulumiddin eserinde geçen madde madde açlığın 10 faydası...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 29 Ocak 2024 Sohbeti | Âile ve Vakıf Medeniyeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Âile ve vakıf medeniyeti" başlığıyla yayınlanan 29 Ocak 2024 tarihli sohbeti.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 22 Ocak 2024 Sohbeti | Mü'minde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Mü'minde olması gereken özellikler nelerdir?" başlığıyla yayınlanan 22 Ocak 2024 tarihli

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 8 Ocak 2024 Sohbeti | Kıyamet Sûresi Ne Anlatıyor?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Kıyamet sûresi ne anlatıyor?" başlığıyla yayınlanan 8 Ocak 2024 tarihli sohbeti.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.