HAYATIN İÇİNDEN

Kendimizi ve Ailemizi, Ateşten Nasıl Koruyacağız?

Tahrim suresi 6. ayeti Efendimize soran sahabeye, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ne cevap veriyor? Kendimizi ve ailemizi ateşten nasıl koruyacağız?

"Enflasyon Nasıl Düşer?" Sorusuna Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Cevabı

"Enflasyon nasıl düşer?" sorusuna Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin cevabı…

Kiracının Ahlaki Yaşantısı Bizi İlgilendirir mi?

Kiracıların ahlaki yaşantısı bizi ilgilendirir mi? Ahlaka aykırı davranışları olan kiracının ödediği kira helal midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Allah Kalplerini Mühürlediği İnsanları Niçin Cehennem İle Cezalandırıyor?

Allah (c.c) kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennem ile cezalandırıyor? Ramazan Altıntaş cevaplıyor…

Eşler Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Kur'an ve Hadisler Neler Öneriyor?

Eşler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Kur'an ve hadisler neler öneriyor?

Bu Çağ Evlenmek İçin Uygun Bir Çağ mı?

Günümüz gençlerin yaygın olarak kullandığı bir cümle "Bu çağ evlenmek için uygun mu?" İslam bu konuda ne buyuruyor?

Evlenmek İstiyorum Ama Param Yok

Evlenmek istiyorum ama şartlar malum... Mehmet Koca, evlenmek isteyen ancak maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen gençlere; faizsiz ve geri ödeme imkanları

Seccade Tek miydi? Çift miydi?

Erkam TV Youtube kanalında "Bir Hikayemiz Var" kategorisi altında Mustafa Akgül Hoca'nın anlatımıyla yayınlanan seride bu haftaki ibretlik hadisemizin

Akıllı Olan ve İsabetli Davranan Kişi Üç Şeyi Yapan Kimsedir

Yahya Razi Hazretleri akıllı olan ve isabetli davranan kişinin vasıflarını bildiriyor. İşte akıllı ve basiretli bir kimsenin yağtığı üç şey...

Peygamberimizin Sorusuna Sahabiden Samimi Yanıt

Peygamberimiz (s.a.v) uzaklardan gelen bir sahabiye sorduğu soru ve sahabinin samimi cevabı karşısında Efendimizin (s.a.v) tepkisi ne oldu? Bu soru size sorulmu

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.