HAYATIMIZ

Dışı Şerbetli İçi Zehirli Sözlere Kanma

İslâm dünyası olarak; toplumumuzun bugün içinde bulunduğu sıkıntıların başında ne geliyor? Bugün ümmetin bağrına saplanan zehirli kılışlar nelerdir? Modern haçl

“…Tilki Gibi Yaltaklanmaya Kalkışma; Arslan Ol Arslan!”

Hazret-i Mevlânâ Msülümanları nasıl uyarıyor? Kimlere karşı dikkatli olmamızı istiyor?

İslam’a Göre Yöneten ve Yönetilenler Nasıl Olmalıdır?

İslam’a göre devlet başkanı veyahut yönetici nasıl olmalıdır? Müslüman yöneticilerin özellikleri nelerdir? Nebevi ölçülere göre yöneten ve yönetilenler...

Kötülüklere Karşı Nasıl Davranmalıyız?

Kötülüğe karşı ne yapmalıyız? Kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Kötülüklere karşı mücadele yolları...

Kadın ve Erkek: Hürmete Layık, Saygın Varlık

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Kadın ve Erkek: Hürmete Layık, Saygın Varlık” başlığıyla yayınlandı.

Hayra Vesile Olan Hayrı Yapan Gibidir

"Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir" ne demek? "Hayra vesile olan yapan gibidir." (Tirmizî, İlm, 14.) hadisi şerifini nasıl anlamalıyız?

Türkiye’de İnanç ve Dindarlık Raporu

Toplum dinden uzaklaşıyor mu? Türkiye’de inanmayanların / inançsızların sayısı fazla mı? Eğitim seviyesi yükseldikçe inanç ve dindarlık zayıflıyor mu? Türkiye’d

Nasıl Helalleşmeliyiz?

Kul hakkının önemi nedir? Hayatta olan ve olmayan kişi ile nasıl helalleşmeliyiz? Kul hakkının karşılığı nasıl alınacak?

Müslüman Gencin Sahabeye Bakışı

Ashâb-ı kirâm Peygamber Efendimiz’i nasıl sevdiler ve îmânı hayatlarına nasıl taşıdılar? Müslüman bir gencin, ashâb-ı kirâma bakışı nasıl olmalı? Bizler, onlard

Bir Müslümanda Olması Gereken 31 Özellik

Hakîkî Müslümanların özellikleri nelerdir? Abdülkâdir Geylânî Hazretleri güzel ahlâklı Allah dostlarını nasıl tarif ediyor? Madde madde bir Müslümanda olması ge

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.