Güncel Meseleler

İslam’da Miras Paylaşımı (taksimi)

İslam’a göre miras taksimi nasıl yapılır? Kadının miras hakkı nedir? İslam’da kadının mirası niye erkeğin yarısı kadardır? İslamda miras paylaşımı (taksimi)...

Dil Konusundaki Hassasiyetimiz Nasıl Olmalı?

Milletler, târih sahnesinde hayâtiyetlerini kendi bünyelerine has “kültür” değerleriyle devâm ettirebilirler. Millî kültürümüzün âdeta temelini de din, dil ve t