Güncel Meseleler

İstismar Edilen İslami Kavramlar

İnsan, kelimelerle düşünür; lisan ile tefekkür ufkunu genişletir. Bu sebeple, kelime kadrosu daraltılmış veya mefhumlarının mânâları çarpıtılmış bir lisan ile,

Ölüm Korkusunu Nasıl Yenebiliriz?

Firavun’un sihirbazları misâli, dalâlet üzere yaşayıp âhir ömürlerinde hidâyete erenler olduğu gibi, Kârun ve Bel’am bin Baura misâli, hidâyet üzere yürüyüp, so

Ruh Çağırma Var mıdır?

Ruh çağırma seanslarında madde ötesi bir varlıkla ilgi kurulduğu bilinmektedir. Ancak bu madde ötesi varlığın ruh olup olmadığı, söylediklerinin gerçeği yansıtı

Çelenk Nedir?

Bilinmelidir ki, cenazeyi çelenklerle teşyî etmek Hristiyan âdetidir. Çelenk, aslında Hristiyanın kutsal bildiği haç taşıma aracıdır. Çıplak taşımamak için onu

Ölenlerin Ardından Ağıt Yakmak Câiz mi?

Vefat eden kişinin ardından söylenen, ölüyü yücelten ve belli bir makam ile terennüm edilen şiir. Ayrıca ölen kişinin fazilet ve kahramanlığından söz edilerek a

Uğursuzluk Var mıdır?

Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş ötmesi, 13 rakamı, elden sabun ve makas almanın ayrılık getireceğ

Prof. Dr. Orhan Çeker İle Ferâiz Dersleri

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı Yüksek Öğrenim Ünitesi tarafından tertip edilen Ferâiz Dersleri, 15 Ocak Cuma günü saat 08.30'da Hüdâyi Vakfı Yurt İçi Hizmetleri Genel

Cihat Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Cihâdı savaştan ibaret görmek, hakîkati ifâde etmediği gibi cihâdın Kur’ân ve Sünnet’te verilen mânâ ve muhtevâsı bakımından da eksik ve yanlıştır. “Gayret etme

"cenazelerde Alkış"ın Dinimizde Yeri Yok!

Diyanet, cenaze törenlerinde yapılan davranışlar ve yorumlar hakkında sorulan soruları cevapladı.