DİNİ TERİMLER

İMANIN TADINA ERMEK İSTEYENLER

İmanın tadına nasıl varılır? Bununla ilgili hadis var mı? Bu hadisten ne anlamalıyız? Dr. Murat Kaya ...

DİNİ (İSLAMİ) KISALTMALAR VE ANLAMLARI NELERDİR?

Başlıca İslami kısaltmalar, dini terimler ve anlamları nelerdir? Kimler için ve nasıl kullanılır? ...

AHKÂM-I HAMSE NEDİR?

Beş hüküm anlamına gelen "ahkâm-ı hamse"; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram'dan oluşan teklifi h ...

AHKÂM NE DEMEKTİR?

Hükümler demektir. Allahü teâlânın emirleri ve yasakları. Hüküm'ün çokluk şeklidir. Hüküm, sözlük ...

AHÎLİK NEDİR?

"Ahî" kelimesi Arapça olup "kardeşim" anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimenin Türkçe'deki cömert an ...

AHİDNÂME NEDİR?

Söz vermek, yemin etmek, ısmarlamak, vasiyet etmek, emanet vermek ve zimmetine almak anlamlarına gel ...

AHİD NE DEMEKTİR?

Ahid kelimesi mastar olarak "bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, tâlimat vermek, birine söz v ...

AHDE VEFÂ NE DEMEKTİR?

Sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma anlamına gelen ahde vefâ, İslâm a ...

AHBÂR NE DEMEKTİR?

"Hıbr" veya "habr" sözcüğünün çoğulu olan ahbâr kelimesi; sözlükte; bilginler, din büyükleri ve güze ...

AĞYÂR NE DEMEKTİR?

Başka, yabancı, el anlamlarına gelen gayr kelimesinin çoğuludur. Tasavvufta genellikle mâsiva karşı ...