DİNİ TERİMLER

İmanın Tadına Ermek İsteyenler

İmanın tadına nasıl varılır? Bununla ilgili hadis var mı? Bu hadisten ne anlamalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Dini (islami) Kısaltmalar ve Anlamları Nelerdir?

Başlıca İslami kısaltmalar, dini terimler ve anlamları nelerdir? Kimler için ve nasıl kullanılır?

Ahkâm-ı Hamse Nedir?

Beş hüküm anlamına gelen "ahkâm-ı hamse"; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram'dan oluşan teklifi hükümlere denir.Hanefî bilginlerin dışındaki fakihlerin çoğun

Ahkâm Ne Demektir?

Hükümler demektir. Allahü teâlânın emirleri ve yasakları. Hüküm'ün çokluk şeklidir.

Ahîlik Nedir?

"Ahî" kelimesi Arapça olup "kardeşim" anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimenin Türkçe'deki cömert anlamındaki akı kelimesinden türetildiği de ileri sürülmektedi

Ahidnâme Nedir?

Söz vermek, yemin etmek, ısmarlamak, vasiyet etmek, emanet vermek ve zimmetine almak anlamlarına gelen ahid kelimesi ile Farsça mektup, kitap anlamındaki nâme k

Ahid Ne Demektir?

Ahid kelimesi mastar olarak "bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, tâlimat vermek, birine söz vermek"; isim olarak ise "emir, taahhüt, antlaşma, güven veren

Ahde Vefâ Ne Demektir?

Sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma anlamına gelen ahde vefâ, İslâm ahlâkının en önemli prensiplerinden biridir.

Ahbâr Ne Demektir?

"Hıbr" veya "habr" sözcüğünün çoğulu olan ahbâr kelimesi; sözlükte; bilginler, din büyükleri ve güzel eserler anlamına gelir. Din terimi olarak ahbâr; Tevrat'ı

Ağyâr Ne Demektir?

Başka, yabancı, el anlamlarına gelen gayr kelimesinin çoğuludur.