Ahbâr Ne Demektir?

"Hıbr" veya "habr" sözcüğünün çoğulu olan ahbâr kelimesi; sözlükte; bilginler, din büyükleri ve güzel eserler anlamına gelir. Din terimi olarak ahbâr; Tevrat'ı ve hükümlerini iyi bilen Yahûdî din âlimlerine, hahamlara denir.

Kur'ân'da bu kelime "rabbâniyyûn" (Mâide, 5/44, 63) ve "ruhban" (Tevbe, 9/31, 34) kelimeleriyle birlikte dört âyette geçmektedir. Hristiyan ve Yahûdilerin; ahbar ve ruhbanlarını (haham ve rahiplerini) Allah'tan ayrı rab edindikleri (Tevbe, 9/31), haham ve rahiplerin çoğunun insanların mallarını batıl yollarla yedikleri ve insanları Allah yolundan menettikleri (Tevbe, 9/34) bildirilmiş, insanları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmemeleri sebebiyle (Mâide, 5/63) kınanmışlardır. Buna mukabil Abdullah ibn Selâm gibi îman edip sâlih amel işleyenler övülmüştür (Âl-i İmrân, 3/113-114).

İLGİLİ HABERLER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle