Diyanet TV’den Çocuklar İçin Tatil Ekranı

Diyanet TV, çocuklar için birbirinden güzel programları ekranlara getiriyor.

Okulların yarıyıl tatile girmesiyle çocukların neşeli vakit geçirmesini amaçlayan Diyanet TV’de, "Ela ile Elif Umre’ye Gidiyor", "Dinle Konuyu Bil Soruyu", "Yusuf’un Dünyası", "Şeker Hoca", "Doğa Takımı" gibi programlarda eğlencenin yanında eğitici bilgiler de veriliyor.

Tatil ile birlikte Diyanet TV, ekranlarını çocuklara açtı. Okulların yarıyıl tatile girmesiyle Diyanet TV tatil boyunca çocuklara yönelik programlara ekranlarında yer verecek.

Diyanet TV’nin tatil ekranında çocuklara özel çizgi filmler

"Güvenle İzleyin" yayın ilkesine bağlı olarak tatilde ekranlarını çocuklara açan Diyanet TV, birbirinden güzel çizgi filmlerle hem öğretiyor hem eğlendiriyor.

Umre ibadetinin ele alındığı ve çocukların Umre ibadetini öğrenirken Ela ve Elif’in Umre macerasına tanık olduğu "Ela ile Elif Umre’ye Gidiyor" Diyanet TV’de ekranlara gelecek. Umre yolculuğunda çocuklar, Peygamber Efendimiz’in evini ziyaret edecek ilk vahyin nerede ve ne zaman geldiğini öğrenecek, sahabelerin hayatlarını dinleyecek.

"Şeker Hoca" ile Nasreddin Hoca’nın fıkraları ve ona ait birbirinden keyifli hikayeleri çocuklara anlatan Diyanet TV’de “Dinle Konuyu Bil Soruyu” adlı yarışma programında ise 9 – 10 yaş grubundaki çocuklar yarışıyor. Soruları en çok doğru yanıtlayan takımın kazandığı yarışmada temel dini bilgiler, bilmeceler, genel kültür bölümlerine yer veriliyor. Çocuklar bu yarışmada eğlenirken öğreniyor.

Yaz ekranında başlayan “Doğa Takımı” programında ise çevreye duyarlılık, tasarruf ve israf bilinci, iklim değişikliği, ağaçlandırma çalışmaları gibi konular ele alınırken “Harfler Köyü” adlı çizgi filmde çocuklara Kur’an harfleri öğretiliyor. “Hümeyra” adlı çizgi filmde Hümeyra'nın ailesi ile olan maceraları anlatılıyor. Çocuklar, abdest almayı ve namaz kılmayı ise "Namaz Kılmayı Öğreniyorum" adlı animasyon ile öğreniyor.

Diyanet TV, eğlenceli ve eğitici çizgi filmleri tatil boyunca çocuklarla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.