Karadeniz’in Muhteşem Camileri

Karadeniz’de yöresel mimariye uygun olarak Osmanlı döneminde inşa edilen ahşap camiler, mimari yapısı ve kök boyalarla yapılan süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor.

Haber: Murat Karadeniz

Karadeniz’in muhteşem güzelliklere sahip yerleşim yerlerinde inşa edilen ahşap camiler göz kamaştırıyor.

KARADENİZ’İN CAMİLERİ NEDEN AHŞAP?

Karadeniz’in yöresel mimarisinde camilerin ahşaptan yapılmasının en önemli nedeni, bölgenin orman bakımından zengin olmasıdır. Dikdörtgen ya da kare olarak yapılan ve düzgün kesme taşlarla temeli çıkılan camilerde, dayanıklı olduğu için kestane, meşe ve karaağaç gibi ağaçlar kullanılmıştır. Minber ve mihrapları genellikle ceviz ve incir ağacından yapılmıştır.

“KÖK BOYALARLA SÜSLÜ” CAMİLER

Karadeniz’in ahşap camilerinin iç mekânları süsleme açısından çok zengindir. Dışarıdan bakıldığında son derece sade ve mütevazı görünümlü bu camilerde iç mekân eşsiz ahşap oymalarla bezenmiştir. İç mekânda süslemelerin yer aldığı ana bölümler; mihrap, minber, vaiz kürsüsü, tavan göbeği, mahfil balkonunun korkulukları ve sütunlarıdır. Ayrıca camilerde giriş kapıları da büyük önem taşımaktadır. İşlemeli olmayan kapılara da rastlamak mümkündür.

Camilerin kare ya da dikdörtgen olarak yapılan tavanları ise birbirinden farklı kök boyalarla yapılan süslemelerle ayrı bir güzellik yansıtıyor. Tümüyle ahşaptan yapılan camilere, Karadeniz’in bütün yörelerinde rastlamaktadır. Erken dönem inşa edilen ahşap camiler süsleme açısından daha sadedir. Ahşap süsleme tekniği açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Rize yöresindeki camiler Samsun ve Ordu yöresindeki camilere oranlara daha zengindir.

KARADENİZ’İN AHŞAP CAMİLERİ

Karadeniz’in öne çıkan ahşap camileri, yaklaşık iki asır önce inşa edilen Çamlıhemşin-Şenköy Camisi, Çayeli-Ormancık Camisi, Fındıklı-Meyveli Camisi, Güneysu-Kıbledağ Camisi, Hemşin-Yeniköy Düzmahalle Camisi, Hemşin-Dilenköy Camisi, Kalkandere-Zivane Köprüsü Camisi, İkizdere-Çamlık Camisi, İkizdere-Şimşirliköy Camisi, İkizdere-Güneyce Hacı Şeyh Camisi, Dernekpazarı-Kondu Camisi, Çaykara-Taşören Merkez Camisi, Hacı Ömer Camisi ve Taşkıran Köyü Camisi’dir. İşte Karadeniz’den sizler için seçtiğimiz muhteşem camiler...

artvin-maral-camii

Artvin Maral Camisi

trabzon-simsirli-koyu-camisi

Trabzon Şimşirli Köyü Camisi

kastamonu-mahmutbey-camii

Kastamonu Mahmutbey Camisi

trabzon-cuma_camii

Trabzon Cuma Camisi

samsun-seyh-kudbettin-camii-2

Samsun Şeyh Kudbettin Camisi

rize-cafer-pasa-camii

Rize Cafer Paşa Camisi

ordu-aziziye-yali-camisi

Ordu Aziziye (Yalı) Camisi

dağdelen camisi

Karabük Dağdelen Camisi

gogceli-civisiz-cami-samsun

Samsun Göğçeli Camisi

 

İslam ve İhsan

DÜNYANIN EN ESKİ CAMİLERİ

Dünyanın En Eski Camileri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Gerek havası gerek içindeki ambiyansıyla adeta olağanüstü. Rabbim herkese gitmeyi nasip etsin inşallah

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.