KALBİN GIDASI - KALBİN HELÂKİ

Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücud'un milyarlarca kulu olduğuna göre, her kuluna tecellisi ayrıdır, milyarlarca kimsenin bu bakımdan bilgi ve imanları müsavi değildir, aynı gibidir fakat ayrıdır. Bu, ilm-i ilâhîde daimi olarak değişir. Hakk'ın dün bahşetmediği ilme bugün vâkıf olur, yarın ise başka bir ilimle doyuruluruz. Hülâsa kalemlerin, mikroskopların, teleskopların, bütün zahiri ilimlerin, künhüne vâkıf olamadıkları nihâyetsizlik ilmi...

Marifetullah ilminde terakki de, kalb, gönül âleminin parlaklığına temizliğine bağlıdır. Hak yolu yolcusunda dört haslet olursa sünûhât-ı Rabbanî gönül âlemine bütün bereketi ve rahmeti ile nüzûl eder. Onlar da şunlardır:

- Kuvvetli ihlâs sahibi olmak.

- Samimi istikamet ehli olmak.

- Gayretli, sebatkâr olmak.

- Tam teslim olmak.

Kalbin gıdası, Mevlâ'nın muhabbet ve mârifetine ulaşmakdır. Zira kalb tabiatının gereği, kendi tasarruf sâhibini bulmakdır ve ona candan meyl muhabbet eylemekdir.Kalbin helâki ise Mevlâ'dan gâfil olmak ve mâsivâya meyletmekdir ve nefsin hevâsına uyub dünya endişesinin derin deryasına dalmakdır.

Bizlere düşen hiç kesintiye vermeden gönlümüzü tam manasıyla Rabbımız zü'l-celâl ve'l-kemal hazretlerine bağlamak olmalıdır.

Kul ulu çınarlar gibi, mâsivaya gönlünü kaptırmadan Kur'an-ı Kerim ahkâmına, sünnet-i seniyyeye ittibaına ve evradlarının ulvîliğini idrâk edip itina ile devam ettikçe Cenâb-ı Vâcibü'l Vücud hazretlerinin inâyeti ile ihlâsı tezâyüd eder, îkanı tezâyüd eder, tam manasıyla istikamet ehli olur.

Bilhassa Kur'an emirlerine riâyet etmeyen kimselerden aslandan kaçar gibi kaçmalıdır, Bu ulvî yola girmek arzusunda olanın sabırlı olması, acele etmemesi iyice taharri etmesi lâzımdır. Kendisinin ihlâs üzere, niyetinde samimi olması da lâzımdır.

Kaynak: Sâdık Dânâ, Altınoluk Dergisi, Yıl: 2000, Ay: Temmuz, Sayı: 173, Sayfa: 027

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle