Kadirşinas Nedir?

Kadirşinas: Kadir ve kıymet bilen, değerbilir, vefalı anlamlarına gelmektedir. Kadirşinaslık: Değerbilirlik, kadir ve kıymet takdir etme hâli, vefâlılık anlamlarına gelmektedir.

KADİRŞİNAS ve KADİRŞİNASLIK KELİMELERİNE ÖRNEKLER

Süleymâniye Câmii’nin açılış merâsiminde Kânûnî, büyük bir kadirşinaslık göstererek:

“–Bu ulu mâbedi Sinân açsın! Zîrâ en çok emeği geçen O’dur!.” dedi.

Sinân ise, Hünkâr’a:

“–Sultanım! Hattât Karahisârî bu câmîyi hatları ile tezyîn ederken gözlerini kaybetti, âmâ oldu. Bu şerefi ona bahşedelim!..” dedi. Bu ulu mâbedi, taltîfen hattât Karahisârî’ye açtırdılar.

*****

Ne mutlu, mâzînin ibret ve fazîlet levhalarını doğru okuyup, ümmetin kaderinde hayırlı hizmetlere namzet olan gençlere… Ne mutlu, kökleri mâzîye, dalları istikbâle uzanan, kadirşinas, asil ve genç nesillere…

*****

Tâzîm, îmandan neş’et eden takvâ, muhabbet, tevâzû, kadirşinaslık gibi güzel duyguların ve kalbî hassâsiyetlerin bir hâsılasıdır. Zâten İslâm’ın özü de kısaca şu iki ölçü çerçevesinde târif edilmiştir:

a. “Tâzîm li-emrillâh”, yâni Allâh’ın emirlerini titizlik ve ihtirâm içinde yerine getirmek.

b. “Şefkat alâ halkillâh”, yâni Yaratan’dan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet göstermek.

En büyük edeb, Cenâb-ı Hakk’a karşı tâzîm göstermektir. Bunun da en güzel ve güçlü tezâhürü ibâdetlerde

kendini gösterir. Daha sonra, Allâh’a yakınlık derecelerine göre diğer varlıklara hürmet duygularıyla yaklaşmaktır.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle