İstanbul'da Mutlaka Görülmesi Gereken 6 Tarihi Cami

Henüz görmeyenler ve Ramazan ayında ibadetlerini yapmak, huzur bulmak isteyenler için ziyaret edilmesi gereken o muazzam camiler…

Dünya üzerinde iki kıtayı birbirine bağlayan ve birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan bir şehir: İstanbul… Herkesin gözünün üzerinde olduğu bu şehirde gezilecek birbirinden güzel o kadar çok tarihi mekân var ki… İşte mimari yapıları, konumları ve içinde barındırdıkları hikâyeleri itibari ile görülmeye değer 6 tarihi cami…

SÜLEYMANİYE CAMİÎ

Süleymaniye Camiî, 1550-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman şerefine Mimar Sinan’a yaptırılan bu cami, sahip olduğu mimarı yapısıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen turistleri etkisi altına alıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen her cami gibi bu camide de Osmanlı mimarisinin estetik dokusuna yer verilmiş. Mimar Sinan’ın ‘Kalfalık Dönemi’ olarak adlandırdığı bu eser, akustiğinde farklı yapılar kullanılarak ses iletimi konusunda kusursuz bir hale getirilmiş. Bilmek isteyenler için Süleymaniye Camiî’nin yüksekliği 53 metre, kubbe genişliği ise 26,5 metredir.

EYÜP SULTAN CAMİÎ

Eyüp’te Haliç’in kuzeyinde yer alan Eyüp Sultan Camiî’nin ilk yapım tarihi 1458-1459 yılları arasıdır. Cami şimdiki halini ise Sultan III. Selim zamanında almış. Türbesi sekizgen olup mimarisinde daha çok kesme taşlara yer verilmiş. 1956-1958 yılları arasında yenileme işlemleri yapılmış ve cami daha sağlam bir hale getirilmiş. Eyüp Sultan Camiî kadar yakınında bulunan Eyüp Tepesi de gün geçtikçe artan bir ivmeyle turist akımına uğruyor.

SULTAN AHMET CAMİÎ

Sultan Ahmet Camiî, Sultan I. Ahmet tarafından 1609-1620 yılları arasında Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılmış. Serbest bir yerleşim düzeni ile inşa edilmiş bu cami; külliye cami, hünkâr kasrı, sıbyan mektebi, hamam, darüşşifa, dükkânlar ve imâret-i âmire (mutfak, fırın, kiler, yemekhane) gibi yapılardan oluşmaktadır. Bu yapılar içerisinde mahzenler, kahvehaneler, hanlarla birlikte bazı dükkânlar da son olarak bugünkü halleriyle günümüze kadar ulaşabilmiş. Sultan Ahmet Meydanı’nda görkemli bir yapı olan ve her yerden görünen bu cami, İznik çinileriyle süslenmiş ve bu da caminin iç mimarisine estetik bir görüntü katmıştır. Mimari yapısında var olan mavi çinilerden dolayı adı ‘Mavi Camiî’ olarak da anılıyor.

FATİH CAMİÎ

Fatih semtinde yer alan Fatih Camiî, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 yılında yaptırılması istenmiş ve 1470 yılında yapımı tamamlanmış. Fatih Sultan Mehmet, camiyle birlikte yapılan külliyenin şehrin tam orta noktasında bulunan ve Bizans İmparatorluğu’nun da çok değer verdiği On İki Havari Kilisesi’nin yerine yapılmasını daha uygun bulmuş. Caminin buraya inşa edilmesini istemesindeki tek amaç ise bu bölge üzerine yeni bir inancın hâkim olduğunu göstermekmiş…

BAYEZİD CAMİÎ

1505 yılında Sultan II. Bayezid döneminde yaptırılmış. Osmanlı mimarisinden örnekler taşıyan bu cami, konum olarak İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Meydanı ve Kapalı Çarşı’nın tam orta noktasında yer alıyor. Caminin iç kısmı kare şeklinde olup, dört büyük kemer dört payeye oturtularak 16,78 metre çapında bir kubbeyi taşıyor. İstanbul’da Bizans zamanının topoğrafya araştırmasını yapmış olan bilim adamları bu caminin yerinde daha önce Hagia Anastasia Kilisesi’nin bulunduğunu dile getirmiş. Ancak bu, maalesef kanıtı olmayan bir iddia olarak tarihe geçmiş.

ORTAKÖY CAMİÎ

Büyük Mecidiye Camiî, olarak da bilinen Ortaköy Camiî, İstanbul Boğazı’nda lebiderya görüntüye sahip. Neo Barok tarzında inşa edilmiş olan cami, 1853 yılında Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nigoğos’a yaptırılmış. Bu yapıyla benzerlik gösteren ve selatin camilerinin tümünde yer alan harim ve hünkâr bölümü bu camide de yer alıyor. Merdiven yardımıyla ulaşabildiğiniz tek şerefeli iki minaresi bulunuyor. Mihrabın yapımında mozaik ve mermer kullanılırken, Minberin yapımında ise somaki kaplı mermer kullanılmış.

Kaynak: Biletall

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.