İSTAM 2020 Tasavvuf Seminerleri Başvuruları Başladı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne bağlı Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) bünyesinde düzenlenecek 2020 Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı başvuruları başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne (İZÜ) bağlı Tasavvuf Araştırmaları Merkezi’nde (İSTAM) düzenlenecek 2020 İrfan Mektebi Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı başvuruları 18 Ekim 2020 Pazar gününe kadar yapılabilecek. Seminer dersleri ise 19 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak.

TASAVVUF SEMİNERLERİ ÜCRETSİZ VE HERKESE AÇIK

İZÜ Altunizade Yerleşkesi’nde yapılacak ve 10 hafta sürecek programa katılım ücretsiz olacak. İlgi duyan herkes seminerlere katılabilecek.

%80 devam zorunluluğu olan proramı tamamlayan katılımcılar İZÜ Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacak.

Tasavvuf seminerlerinin başlıkları;

 • Kur’ân-ı Kerim’i Tefekkür Ve Yaşamak
 • Rûhu'l-Beyan Okumaları
 • Hikem-i Atâiyye Okumaları
 • Tasavvuf Psikolojisi
 • Kuşeyrî Risalesi Okumaları
 • Tasavvuf Sosyolojisi
 • Kavâidü't-Tasavvuf Okumaları
 • Hadis Okumaları – Medâru’l-İslam Nitelikli Hadisler
 • Mektûbât-ı Rabbanî Okumaları
 • Mecelle Okumaları
 • Safahat Okumaları
 • Mesnevi Okumaları

Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı başvuruları https://kampus.izu.edu.tr/IMSBasvuru linki üzerinden yapılacak. Linke tıkladıktan sonra ön kayıt formu doldurularak gelecek aktivasyon e-postasından sonra ders seçimleri yapılabilecek.

İletişim Bilgileri :

Not: Kontenjan sınırlıdır.

İslam ve İhsan

İRFAN MEKTEBİNİN DERSLERİ

İrfan Mektebinin Dersleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.