İslam Tarihinde İlk Kadın Şehit

İslam tarihinde şehit olan ilk hanım Müslüman kimdir?

Asr-ı Saâdet’te îmânı aşkla yaşayarak “İslâm’ın İlk Şehidesi” ünvânına nâil olan bahtiyar hanım sahâbî, Hazret-i Sümeyye Hâtun’dur. Önceleri eline bir iğnenin batmasından dahî son derece çekinip korkan Hazret-i Sümeyye -radıyallâhu anhâ-, îmânın ulvî hazzını tattıktan sonra, müşriklerin kızgın demirlerle vücûdunu dağlamalarına rağmen büyük bir tahammül göstermiş, îmânından aslâ tâviz vermemiştir. Vahşî işkencelere mâruz kaldıktan sonra, bir ayağı bir deveye, diğer ayağı da başka bir deveye bağlanarak canavarca parçalanmış, fecî bir şekilde şehit edilmiştir. Kocası Hazret-i Yâsir de yaşlı ve zayıf bir kimse olmasına rağmen tahammül ötesi bir sabır göstermiş, nihâyetinde o da şehâdet şerbetini içmiştir. Böylece Yâsir âilesi -radıyallâhu anhüm- İslâm’ın ilk şehitleri olmuşlardır.[1] Îmanlarının bedelini, onu aşkla yaşayarak ödemişlerdir.

Dipnot:

[1] Bkz. İbn-i Hacer, el-İsâbe, Beyrut 1328, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, III, 648; Zemahşerî, Keşşâf, tahk. Muhammed Mersi Amir, Kâhire 1988, III, 164.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

İMANI AŞKLA YAŞAMAK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

İMANI AŞKLA YAŞAMAK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

İSLAM'IN İLK ŞEHİTLERİ

İSLAM'IN İLK ŞEHİTLERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle