İşaret Diliyle İslam'ı Öğrenen Engelli Genç Müslüman Oldu

Japonya'da işitme ve konuşma engelli Kawakami Akemi, Tokyo Camii’nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Tokyo Camii'ne başvuran Kawakami Akemi için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Müslüman olan arkadaşlarından etkilenerek işaret diliyle İslam'ı öğrendiğini anlatan 

İhtida töreninde çeviri uygulamasıyla duygularını anlatan Kawakami Akemi, şunları ifade etti:

"İşitme ve konuşma engelli Türk ve Arap arkadaşlarım var. İslam dinini bu arkadaşlarımdan işaret diliyle öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Arkadaşlarımın başlarına olumsuz olaylar geldiğinde ibadetlerine şahit oldum. Birisine veya bir şeye dua ediyorlardı. Türkiye’de meydana gelen depremde Türk arkadaşlarımın, Fas’ta meydana gelen depremde Arap arkadaşlarımın yaptığı ibadetler ve dualar birbirine benziyordu. Bu ibadetin namaz olduğunu öğrendim. Her namaz sonunda Allah’a dua ediyor ona sığınıyorlardı. Onların vesilesiyle Allah’ın varlığını öğrendim ve ona inandım. İslam’ı daha iyi öğrenmek için Arapça işaret dili de öğreniyorum.”

Tokyo Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Kawakami Akemi’ye daha önce kendisi için hazırlanan İslam dininin iman, ibadet ve ahlak ilkelerini anlatan yazılı metin verildi.

Yazılı metni okuyan Kawakami Akemi Kelime-i Şehadeti ağız okuma yöntemiyle okuyarak Müslüman oldu. Kibar Hanım anlamına gelen "Aya" ismini alan Kawakami Akemi’ye "İhtida Belgesi" verilerek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Japonca Kur’an-ı Kerim ve İslamiyet ile ilgili kitaplar hediye edildi.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.