Irkçı ve İslamofobik Söylemlere Karşı Dünyayı Pedallıyor

Almanya’da yaşayan Recai Karaca Pak, Avrupa’da Müslümanlara ve Türklere yönelik faşist, İslamofobik haberlerin asılsız olduğunu anlatarak, bisiklet üstünde farkı ülkelerde kara propagandaya karşı mücadele ediyor.

Salzgitter’de doğan ve Köln’de yaşayan inşaat mühendisi Recai Karaca Pak 47 yaşında. Avrupa genelinde Müslümanlara ve Türklere karşı medya organlarının zaman zaman yürüttüğü algı çalışmasından duyduğu rahatsızlık onu uzun bir yolculuğa sürükledi.

Bisikletine atlayan genç mühendis, algı çalışmasını dünyaya anlatmak için 2020 yılı Ağustos’unda yollara düştü ve yolculuğun 6. haftasında Türkiye’ye ulaştı. Bir yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli illerini gezdikten sonra 29 Ekim 2021’de İstanbul’a geldi.

İSLAM VE TÜRK KARŞITI PROPAGANDALAR IRKÇILIĞA SEBEP OLUYOR

Avrupa medyasının faşist ve İslam karşıtı söylemlerine karşı pedal çevirerek, ülke ülke gezen Pak, bu uzun yolculuğa çıkış öyküsünü ve amacını anlattı.

Avrupa’da Müslümanlara, Türklere karşı medya tarafından bir karalama propagandası yürütüldüğünü ifade eden Pak, “Bu durum ırkçılığa kapı açıyor. Ben de farkındalık yaratmak için bisikletime atlayıp Avrupa’dan Türkiye’ye doğru yola çıktım. Avrupa ülkelerini gezerek yapılan propagandanın yanlış olduğunu insanlara anlattım.” diye konuştu.

Pak, Avrupa’nın birçok ülkesine uğrayarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Avrupa’da bizim aleyhimizde yapılan haberlerden şikayetçiyiz. Bizi tanıyan Avrupalılar bize karşı değil, onlarla çoğunlukla kardeş gibi ilişkilerimiz var, ama tanımayanlar medya propagandaları nedeniyle bize soğuk bakıyor, bize yanaşmada zorluk çekiyorlar ya da mesafe koyuyorlar. Ben bizi tanımayanlara insanlığımızı, karakterimizi göstermek istiyorum.

Irkçılığa karşı bizle tanışmalarını, kendi kültürümüzü ve tarihimizi onlara anlatmak istiyorum. Biz Avrupa’da gençliğimizden beri ırkçılığa maruz kalıyoruz. Birçok yere yabancı olduğumuz için girişlerimiz yasaklandı. Çoğu yerde iş bulmakta olsun, daire kiralamakta olsun birçok sorun yaşadığımız bilinen bir gerçek. Camilerimiz yılda 400’den fazla saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız bu sorunları da gittiğim yerlerde anlatıyorum. Bize yapılan bu saldırılara karşı yön gösterici bir faaliyette bulunmak istiyorum. Bize karşı yapılan bu durumun çözümü kendimizi tanıtmak ve ifade etmektir.”

“BİSİKLETİMDEKİ BAYRAKLA 7 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIM”

Pak, tüm dünyaya Türklüğü, Türk kültürünü, Türklere ve Müslümanlara karşı yapılan ırkçılığın geldiği boyutu anlatmak istediğini dile getirdi.

Türkiye’den uçakla Moğolistan’a gideceğini ve oradan bisikletiyle Türkiye’ye döneceğini ifade eden Pak, “Bisikletle birlikte atalarımızın yerlerini gezerek yaklaşık 14 bin kilometre yol yapmayı planlıyorum. Gittiğimiz yerlerde de her türlü ırkçılığa karşı bir işaret koyacağız. Bana bu yolda birçok kişi eşlik edecek.” dedi.

Recai Karaca Pak, bisikletine taktığı Türk bayrağının bir hikayesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Almanya’da yola çıktığımızda küçük bir proje aklıma geldi. Avusturya’dan kırmızı kumaş, Macaristan’dan, Atilla’nın torunlarından beyaz kumaş, Sırbistan’dan direk satın aldım. Onlara Türk bayrağını göstererek ‘Bunu yapmak istiyorum.’ dedim. Ardından kendim bir çizim yaparak Bulgaristan’da Türk bayrağını çizdirdim. Türkiye’ye bisikletimdeki bu Türk bayrağıyla girdim. Bisikletimdeki bayrakla 7 bin kilometre yol yaptım. Bu güzel bayrakla dünyayı dolaşmak ve Türklerin içten gelen dostluğunu anlatmak istiyorum.”

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

DİNİMİZDE IRKÇILIK YOKTUR

Dinimizde Irkçılık Yoktur

İSLAM'DA IRKÇILIKLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER

İslam'da Irkçılıkla İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.