İki Kişinin Dinde Çıkardığı Fitneyi Şeytan Bile Çıkaramaz

Fıkıh ve tasavvuf arasındaki ilişki nedir? Harakani Hazretleri, iki insanın dinde çıkardığı fitneyi şeytanın bile çıkaramadığını söyler.

Fıkıh ile tasavvuf, Allâh’ın emir ve nehiylerine -hem zâhiren hem de bâtınen- riâyeti temin etme hususunda, bir bütünün iki yarısı gibidir. İmâm Mâlik -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurmuştur:

“Kim fıkıhla (dînî ilimlerle) meşgul olur da, tasavvufî terbiye görmezse fâsık olur. Kim tasavvufla meşgul olur da dînî ilimleri bilmezse zındık olur. Her kim de bu ikisini cem ederse, hakîkate nâil olur.” (Ahmed Zerrûk, Kavâidü’t-Tasavvuf, kâide: 4)

ŞEYTANDAN BİLE TEHLİKELİ İKİ İNSAN

Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri de şöyle buyurur:

“İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz:

1. Dünya hırsına kapılmış âlim,

2. İlimden mahrum ham sofu!” (Attâr, Tezkire, 624)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şah-ı Nakşibend (rahmetullahi aleyh) Erkam Yayınları

 

KOVULMUŞ ŞEYTANIN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIGINIRIM

Kovulmuş Şeytanın Şerrinden Allah’a Sığınırım

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle