Hüdayi Vakfı Bosna Hersek’te

Bosna Hersek’te 15 Mayıs'tan bu yana yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle nehir taşkınları ve su baskınları olmuş, birçok Bosnalı vatandaş bu afet dolayısıyla zor günler yaşamıştı. Sel ve heyelanlardan dolayı mağdur olan Bosna Hersek’e Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da yardımlarını ulaştırmaya başladı.

Son 120 yılın en büyük afetlerinden biri olarak nitelendirilen ve aşırı yağışlar neticesinde ortaya çıkan sel ve heyelanlardan dolayı mağdur olan Bosna Hersek’e Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da yardımlarını ulaştırıyor.

sel

Öncelikli olarak gıda ve temizlik malzemeleri ulaştıran Hüdâyi Vakfı, daha kalıcı yardımlarda bulunmak amacıyla planlama çalışması yürüttüğünü açıkladı. Özellikle sel ve heyelan sonrasında kullanılamaz hale gelen ev eşyalarının temini noktasında yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı yetkilileri, mağdur olan Bosna Rijaseti ve diğer resmi makamlardaki görevlilerin de yardımlarıyla hasar tespit çalışmaları sonrasında Bosna halkına yardım etmeye devam edeceklerini ifade etti.

BOSNA’DA YÜZ BİNLERCE KİŞİ EVSİZ

Baharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan aşırı yağışların Bosna Hersek’te ve Balkanların diğer ülkelerinde nehirlerin taşmasına ve aşırı yağışlar neticesinde heyelanların oluşmasına yol açtı. Bu durumun sonucu olarak da özellikle akarsu yakınlarındaki evler su baskınlarından etkilenirken dağ yamaçlarındaki evler ise oluşan heyelanlar sonrasında toprak altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yağışların durması ve suların çekilmesi ile birlikte durumun vahameti de ortaya çıkmaya başl

adı. Tüm bölgede 50’ye yakın kişi hayatını kaybederken yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Özellikle köylere ulaşım için kullanılacak yolların heyelan nedeniyle kapanması yardımların ulaştırılmasını güçleştiren önemli olumsuzluklardan biri olarak göze çarpıyor.

çadır

Bütün olumsuzluklara rağmen, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadan ve bölge ülkelerinden gelen yardımlarla Bosna Hersek’in yaraları sarılmaya çalışıyor. Türkiye’nin hayırseverlerinin yardımları bu yaraların iyileşmesini hızlandıracaktır.

s

ss

ssss

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Bosna Hersek yardımları için iletişim adresi: www.hudayivakfi.org

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.