Her Şey Sudan Yaratıldı Ayeti Ne Anlatıyor?

Dünya üzerindeki tüm canlılar sudan mı yaratıldı? En ilkelden, en gelişmiş canlıya kadar suyun yaratılıştaki yeri nedir? Enbiya suresi 30. ayet ne anlatıyor? Dr. Öğr. Üyesi Adem Ergül anlatıyor...

Enbiya Suresi 30 ayet:

"Eve lem yerâ-lleżîne keferû enne-ssemâvâti vel-arda kânetâ ratkan fefetaknâhumâ(s) vece’alnâ mine-lmâ-i kulle şey-in hayy(in)(s) efelâ yu/minûn(e)"

"Kâfirler görmezler mi ki, göklerle yer bitişik halde idi de biz onları birbirinden ayırdık ve canlı olan her şeyi sudan meydana getirdik. Bu gerçek karşısında, hâlâ mı iman etmeyecekler?"

ENBİYA SURESİ 30. AYET TEFSİRİ

Günümüzde ulaşılan ilmî tespitlere göre, uzaydaki cisimler vaktiyle bir gaz kütlesi halinde idi. Zamanla bu gaz kütlesinden küreler halinde parçalar kopmuş ve uzay boşluğuna fırlamıştır. Aynı şekilde dünyamız da, bir gaz kütlesi olan güneşten kopmuş ve zaman içinde soğuyarak kabuk bağlamıştır. Bu arada dünyamızdan yükselen gazlar ve buharlar, yoğunlaşarak yağmur şeklinde tekrar dünyaya dökülmüş, böylece denizler ve okyanuslar meydana gelmiştir. Suda yosunlaşma ile başlayan canlılar, ilâhî kanunlara göre gelişmiştir. Allah, en mükemmel canlı olarak da yine içinde suyun bulunduğu özel bir çamurdan insanı yaratmıştır.

Canlıların hayatı, gıdâ itibariyle “gökten gelen su” iledir. Bunun gibi kalplerin hayatı “rahmet suyu” ile, sırların hayatı ise “tâzim suyu” iledir. Bir kısım var ki, onların hayatı “hayâ suyu” iledir. Fakat onlar sayıca çok azdır.

DÜNYADA %1 FAZLA BULUNSA HER ŞEY İLK KIVILCIM İLE TUTUŞURDU

DÜNYADA %1 FAZLA BULUNSA HER ŞEY İLK KIVILCIM İLE TUTUŞURDU

SU İLE İLGİLİ BENZER HABERLER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle