Hanımını Dövene Ne Olur?

Ailede kadının rolü, yeri ve önemi nedir? Erkek hanımına nasıl davranmalı? Hanımını dövene ne olur? İslam’da kadına şiddetin hükmü.

Birisi Emîr-ül mü’minîn Ömer’in -radıyallahü anh- yanına gidip, hanımından şikâyetçi olacaktı. Kapıya gelince içerden Hazret-i Ömer’in hanımının, Ömer’e -radıyallahü anh- bağırdığını, çıkıştığını duydu. Bu sözleri duyunca, kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hazret-i Ömer evden çıkıp gitmekte olan adamı gördü ve seslendi.

KADINLARIN KOCALARI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

O kimse Emir-ül mü’minînin huzuruna geldi. Ömer radıyallahü anh hâlini, niçin geldiğini ve niçin uğramadan geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Ömer radıyallahü anh buyurdu ki: Her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır.

Biri, onların sebebi ile Cehennemden kurtuluruz. Nitekim Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem: “Evlenmek isteyenin dininin yarısı, emniyyet kal’asının içine alınır” buyurdu.

İkincisi, onlar yanî kadınlar, bizim malımızın bekçileridir.

Üçüncüsü, onlar bizim çamaşırcılarımızdır.

Dördüncüsü, bizim yemek pişiricilerimizdirler.

Beşincisi, çocuklarımızın bakıcısı, büyütücüsüdürler. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız.

HANIMINI DÖVEN ALLAH’A VE HZ. PEYGAMBER’E ASİ OLUR

Enes bin Mâlik radıyallahü anh’ın rivayeti ile bildirilen hadis-i şerifde: “Hanımını haksız olarak dövenin, ben ki Muhammedim, kıyamette hasmı ben olurum.”

“Hanımını dövme: Hanımını döven, Allah Teâlâ’ya ve Resûlü’ne âsî olur” buyuruldu.

Urve bin Mes’ûd radıyallahü anh Rasûlul- lah’dan (sallâllahü aleyhi ve sellem) bildirir. Bu- yurdu ki: “Sâliha bir hanım bin sâlih erkekten iyidir.” Bunun te’vili şöyle olur: Bir kadın sâliha ve afife olunca, bin erkek onun fitnesinden salim olur. O kadın salâh üzere yaşamazsa, bin kişinin, onun yüzünden günâha düşmesi mümkündür.

Sonra buyurdu: “Kocasına yedi gün hizmet eden kadına, Allahü Teâlâ cehennemin yedi kapısını bağlar ve cennetin sekiz kapısını ona açar. Dilediği kapıdan cennete girer.”

Yâ Rabbi, iyi kadınlar hürmetine bizim hanımlarımızı, Senin ismet perdende bulundur, haramlardan, yabancılardan ve âhir zaman fitnelerinden muhafaza eyle!

Kaynak: Âile Saâdeti, Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları

PEYGAMBERİMİZ HANIMLARINA NASIL DAVRANIRDI?

Peygamberimiz Hanımlarına Nasıl Davranırdı?

İSLAM'DA KADIN

İslam'da Kadın

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Kadın dövmek günahtır.kadınlar allahu tealanın verdiği emanettir bizlere.kadınlar çiçektir

    bu yazıyı yazan hadis alimi midir? üniversitedeki ateist hocaların, Kuranda namaza yaklaşmayın, domuz eti yiyebilirsiniz ayetleri vardır dediği gibi, hadisin orasını burasını kırpıp, şartlı hükümleri genel hüküm gibi insanlara sunmanızın amacı nedir.“Hanımını dövme: Hanımını döven, Allahü Teâlâ’ya ve Rasûlüne âsî olur” kısmını , Nisa 34 ayetini ve sahabe arsında geçen kadına dayakla ilgili birçok olaya karşı Peygamber efendimizin tutumlarını toplu yorumlayacak bir hadisci öğretim üyesi abilerimiz vardır, bekliyoruz. çünkü burda birçok ihfan, facedeki kırpılmş hadis (MUSA EFENDİMİZN KİTABINDAKİ gibi tamamı değil), nisa 34 ayetini inkar ediyorlar.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.