HALİFELİK ŞARTI

İslâm’da Müslüman olan idareciye itaat çok mühimdir. İnsanlar idarecilerine itaat etmezlerse büyük bir fitne zuhur eder ve bütün Müslümanlar bundan zarar görür.

Hz. Hasan’a:

“‒İnsanlar senin hilafeti arzu ettiğini söylüyorlar.” denilince şu cevabı verdi:

“‒Arapların tamamı, barış yaptığımla barış, harp ettiğimle harp etmeye yanaşmazlarsa Allah’a bağlılığım sebebiyle onların bey’atini kabul etmem!” (İbn Sa’d, VI, 380; Şeyh Âl-i Yâsîn, Sulhu’l-Hasen, s. 56,57)

İslâm’da Müslüman olan idareciye itaat çok mühimdir. İnsanlar idarecilerine itaat etmezlerse büyük bir fitne zuhur eder ve bütün Müslümanlar bundan zarar görür.

HZ. HASAN’IN (R.A.) AĞLATAN KONUŞMASI

Hz. Hasan (r.a) umûmî bey’at öncesinde halka yaptığı konuşmada Allah’a hamd ve senâdan sonra şöyle buyurmuştur:

“Herkes için gelecek yakındır. İnsanlar hoş görmese de Allah’ın takdiri mutlak gerçekleşecektir. Vallahi Muhammed ümmetinin bir damla kanının akması bana sevimli gelmez. Bana neyin fayda ve neyin zarar vereceğini biliyorum. Bana tâbî olunuz!”

“Ey Kûfeliler, bizim hakkımızda Allah’tan korkun, bizler sizlerin emirleriniz ve misafirleriniziz. Ve biz Allah’ın hakkımızda “Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü pisliği giderip sizi tertemiz kılmak ister”[1] buyurduğu Ehl-i Beytiz.”

Ravî burada:

“O güne kadar bu kadar çok insanın ağladığını görmedim!” demiştir. (İbn Sa’d, VI, 380)

[1] el-Ahzab, 33.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan ve Hüseyinden 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları

HZ. HASAN’IN (R.A.) KISACA HAYATI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle