Hacca Nasıl Hazırlık Yapılmalıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde hac kayıtlarını tamamlayan hacı adayları, hacca nasıl hazırlanmalı?

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde hac kayıtlarını tamamlayan hacı adaylarının Mayıs ayı itibariyle kutsal beldelere doğru yola çıkması planlanıyor.

Hac kayıtlarını tamamlayan hacı adayları, hacca nasıl hazırlık yapmalıdır? sorusunu ise çokça soruyor. İşte hac yolculuğuna çıkmadan önce maddi ve manevi yapılması gerekenler;

İbadetlerinizi Gözden Geçirin: Hac, diğer ibadetler gibi bir arınma ve manevi yenilenme sürecidir. Namazlarınızı düzenli olarak kılın, Kur'an okuyun, zikir yapın ve dua edin.

Hac Hakkında Bilgi Edinin: Hac ibadetinin detaylarını ve farzlarını öğrenmek önemlidir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde müftülüklerce düzenlenen hac eğitimlerine ve seminerlere katılın, Hac ibadetiyle ilgili kitaplar okuyun.

Fiziksel Hazırlık: Hac, fiziksel olarak da zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, hacca gitmeden önce sağlık durumunuzu kontrol ettirin ve gerekirse bir doktora danışın.

Kişisel Düzen ve Temizlik: Hac esnasında bir çok insanla bir arada olacaksınız. Bu nedenle, kişisel hijyeninize ve düzeninize özen gösterin. Gerekli eşyalarınızı hazırlayın ve yanınıza alın.

Manevi Hazırlık: Hac, bir manevi yolculuktur ve bu yolculuğa manevi olarak hazırlıklı olmak önemlidir. Kalbinizi temizleyin, affetmeyi ve bağışlamayı öğrenin, dualarınızı artırın ve Allah'a olan bağlılığınızı güçlendirin. Mübarek sefer öncesinde akraba, eş dost ve konu komşu ile helalleşin.

Tövbe ve İstiğfar: Hac öncesi günahlardan arınmak için tövbe edin ve Allah'tan af dilemek için istiğfarı sıkça yapın.

Planlama ve Organizasyon: Hacca gitmeden önce müftülüklerden seyahatinize dair bilgi edinin, sizlere rehberlik edecek olan kafile başkanı ve din görevlileriyle iletişime geçin. Hac süreci boyunca ihtiyacınız olabilecek her şeyi listeleyin.

Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir fırsat ve nimettir. Bu nedenle, hacca gitmeden önce kendinizi bu kutsal ibadete en iyi şekilde hazırlamak için çaba gösterin.

Hz. Peygamber'in "Ameller niyetlere göredir" hadis-i şerifini şiar edinerek hac yolculuğu için niyetinde samimi olarak "Allah’ım senin rızan için Haccımı yerine getirmeye gidiyorum" diyerek yola çıkın.

Mebrur bir haccın sabırla ifa edileceğini bilerek ve yolculuğun ilk anından yurda dönünceye kadar sabrı kuşanın. Unutmayın ki Hz. Peygamber haccı meşakkat olarak tanımlamıştır.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

HAC NEDİR?

Hac Nedir?

HAC NASIL YAPILIR?

Hac Nasıl Yapılır?

PEYGAMBERİMİZ KAÇ KERE HACCA GİTTİ?

Peygamberimiz Kaç Kere Hacca Gitti?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.