Bosna Hersekli Müslümanlar, Hacca "İkrar Duasıyla" Uğurlanıyor

Bosna Hersekli Müslümanlar, ülkede yüzyıllardır devam ettirdikleri "ikrar duası" geleneğiyle hacca uğurlanıyor.

Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi imamlarından Hamza Lavic ve hacı adayı Kuzey Makedonya kökenli şarkıcı Burhan Şaban, ikrar duasının önemini anlattı.

BOŞNAKLAR İÇİN İKRAR DUASININ ÖNEMİ NEDİR?

İkrar duasının Boşnak kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Lavic, "Muhafaza ettiğimiz, çok nadir yazma eserlerden, Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethinden sonra, Bosna'dan ilk hacıların, Mekke ve Medine'ye gittiğini biliyoruz. Özellikle Yusuf adında bir müezzinin, Osmanlı topraklarının en uzak bölgelerinden, Mekke ve Medine'ye nasıl ulaştığını okumak, Boşnakların o zamanlardan günümüze kadar, hem hac yolculuğuna hem de ikrar dualarına ne kadar özel bir sevgiyle yaklaştığını gösteriyor" diye konuştu.

Lavic, ikrar dualarının aile bireyleri ve arkadaşlar arasında camilerde organize edilen ve yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu, hacı adaylarının okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerden sonra geride kalanlarla helalleştiğini söyledi.

"İkrarın" hacı adaylarının kalben hacca niyetlenmesini temsil ettiğine dikkati çeken Lavic, "Bosna Hersek'te hacı adayları, hacca gidecekleri haberini, aile, arkadaş ve tüm Müslümanlarla paylaşıp, onların selamlarını Peygamberimize iletme emanetini üzerlerine alıyorlar." ifadesini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR DUAMIZ KABUL EDİLDİ"

Hacı adayı Burhan Şaban da bu yıl hacca eşiyle birlikte gidecekleri için mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Geçen yıl umre yapmıştık ve son tavafımızda da 'Rabbim inşallah hacca gitmeyi nasip eder' duasını yaptık ve çok şükür duamız kabul edildi." dedi.

Hac yolculuğunun farklı olduğunu vurgulayan Şaban, "Allah, o yolculukta bize sabır ve kuvvet versin. Tüm dünyadan gelen Müslümanların 'kongresi' dediğimiz yerde, Allah herkesin hac ibadetini kabul etsin" şeklinde konuştu.

Şaban ayrıca, çok karışık ve güzel duygular yaşadığını, duygularını kelimelerle ifade edemediğini ve bu hissin ancak yaşayarak anlaşılabileceğini dile getirdi.

HACCA GİDİŞE ŞAHİTLİK

Bosna Hersekli Müslümanlar tarafından geleneksel olarak düzenlenen ikrar duasında bir araya gelen kalabalık hacca giden kişiyle helalleşirken alınan hediyeler de hacı adaylarına teslim edilir. Akraba, arkadaş ve cami cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kılınan vakit namazı sonrası cami imamı konuşma yapar.

Ardından okunan ilahiler ve dualar eşliğinde Boşnakların hacca gidişine şahitlik edilir. Program sonrası ise hacı adaylarının yakınları birlikte yemek, çay, kahve ve tatlılar eşliğinde vakit geçirir.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.