Görme Engelli Kursiyerler, Braille Alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i Hatmetti

Ankara'daki görme engelli kursiyerler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Çankaya Müftülüğü Kültür Merkezi'nde, iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan Braille alfabesiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler, zamanla Kuran-ı Kerim'i hatmediyor.

"HAFIZLIK YAPAN GÖRME ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ VAR"

Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, eğitim merkezinde 2'si görme, 4'ü işitme engelli olmak üzere 6 engelli sınıfının olduğunu söyledi.

Diğer kursiyerlere olduğu gibi engellilere de İslam'ın temel esasları, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlattıklarını bildiren Baytar, engelli kursiyerlere uzman öğreticiler eşliğinde eğitim verdiklerini belirtti.

Toplumun her kesiminin değerli olduğunu vurgulayan Baytar, "Ankara genelinde burayı bilmeyen bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Sadece işitme ve görme engelli değil, hangi engele sahip olursa olsun vatandaşlarımızı Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında diğer kursları da almaları için bekliyoruz." dedi.

Kurslarda çok sayıda görme engellinin Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini belirten Baytar, "Bununla beraber çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyan, hatta hafızlık yapan görme engelli kardeşlerimiz de var." ifadesini kullandı.

"HER GÜN EN AZ 10 SAYFA OKUYARAK HATMİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Kur'an kursu öğreticisi Hatice Şule Yılmaz da kursiyerlerin öğrendiği Braille alfabesine Arapça harfleri de eklediklerini anlatarak, "Öğrencilerin hepsi şu anda Kur'an-ı Kerim'i kabartma yazıyla okuyabiliyor. Bunun yanında ezber derslerimiz var. Bu derslerde birçok sureyi ezberlediler." diye konuştu.

Hatim okuma dersleri de yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Her gün en az 10 sayfa okuyarak hatmimizi tamamlıyoruz. Yılda 2 hatim yaptığımız da oluyor. Bunun yanında kendileri de ramazanda hatimlerini devam ettiriyor." bilgisini verdi.

Kursiyerlerden doğuştan görme engelli Nuray Aydemir ise ilkokulda kabartma yazıyı öğrendiğini ve hayatı boyunca yazıyla okuma yaptığını söyledi.

Parmak uçlarının kabartma yazı için duyarlı olması gerektiğini anlatan Aydemir, "Ben 4 yıl önce başladım Kur'an-ı Kerim öğrenmeye. Kabartma yazıyı bilince Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bana kolay geldi. Şu anda çok rahat okuyabiliyorum. Dokunarak, Braille'den okuyarak Kur'an-ı Kerim'i hatmettim." dedi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

KUR’ÂN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETLERİ

Kur’ân-ı Kerim Okumanın Faziletleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.