Görme Engelliler İçin "Teknoloji Sınıfı" Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden görme engelliler için "teknoloji sınıfı" kuruldu.

Görme engellilere yönelik ekran okuyucu programlı bilgisayar, Braille baskı makinesi, elektronik büyütecin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Teknoloji Sınıfı, engelsiz çalışma ortamı sunuyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi olan ve 4 milyonun üzerinde basılı kaynağa ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesi, görme engelli okuyucular için de birçok fırsatı bünyesinde bulunduruyor.

Görme engellilere yönelik hayata geçirilen Teknoloji Sınıfı ile kullanıcılar, engelsiz ortamda rahatlıkla çalışabiliyor.

"GÖRME ENGELLİLER İÇİN GEREKLİ DONANIMA SAHİP"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Görme Engelliler Teknoloji Sınıfı Koordinatörü Sevgi Yavuz Özgülben, sınıfın tüm donanım hizmetlerinin tamamlanarak geçen yıl kullanıma sunulduğunu belirtti.

Kütüphanede erişilebilirlik çalışmaları kapsamında, görme engellilerin daha rahat hareket etmeleri için hissedilebilir yüzey uygulamalarının bulunduğunu söyleyen Özgülben, "Görme engelli okuyucularımızın hizmetine sunulmak üzere navigasyon hizmetleri bulunuyor. Görme engelli bir birey kütüphaneye girdiği andan itibaren sesli komutlarla sadece Teknoloji Sınıfı'nı değil istediği her yeri rahatlıkla bulabiliyor." diye konuştu.

Özgülben, Teknoloji Sınıfı'nın görme engelli okuyucuların rahatlıkla çalışabilmeleri ve araştırma yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve donanıma sahip olduğunu belirterek, okuyucuların yararlanabileceği araçlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu sınıfta az gören okuyucular için 12 tablet ve elektronik büyüteç yer alıyor. Tabletler, görme ve işitme engelliler için özel tasarlanmış işletim sistemine sahip. Tabletlere entegre büyüteçler aracılığıyla kameranın yakaladığı görüntü tablet ekranına dökülüyor ve okuyucu bu sayede yazıları yakınlaştırarak daha kolay okuyabiliyor. Okuyucular, aynı zamanda yazıların seslendirilmiş haline de kolaylıkla ulaşabiliyor."

Sınıfta, ekran okuma programlı bilgisayarlar, optik karakter tanıma özellikli tarayıcılar ve 3D yazıcıların da görme engellilerin hizmetine sunulduğunu belirten Özgülben, "Braille baskı makinesi ve kabartma şekil makinesi de bulunuyor. Ayrıca görme engelli okuyuculara yönelik Braille baskılı yayınlarımız da kütüphanemizde mevcut." dedi.

"KÜTÜPHANEYE GELEMEYEN GÖRME ENGELLİ OKUYUCULAR DA İMKANLARDAN YARARLANABİLİYOR"

Özgülben, kütüphaneye gelemeyen görme engellilerin de imkanlardan uzaktan yararlanabileceğini dile getirerek, "e-Devlet üzerinden üyeliği olan tüm görme engelliler, Millet Kütüphanesinin dışarıya açılan elektronik kaynaklarını kullanabilir. Millet Kütüphanesinin uzaktan erişim sağlanan yayınlarına ulaşabilir." dedi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANE SAYISI

Türkiye’de Kütüphane Sayısı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.