Gezici Kütüphane Sayesinde Kitapla Buluşuyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol kat ederek merkeze bağlı köyde yaşayanların kitaba erişimini sağlıyor.

Halk Kütüphanesine tahsis edilen ve kitap raflarının, öğrencilerin oturup kitap okuyabileceği koltukların, 3 diz üstü bilgisayarın ve internet hizmetinin yer aldığı gezici kütüphane, kırsalda yaşayan vatandaşlara hizmet veriyor.

Kilometrelerce yol kat ederek köylere giden gezici kütüphanede görevliler, herkesin kitapla buluşması için büyük çaba sarf ediyor.

Kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve yetişkinleri kitapla buluşturan gezici kütüphaneyle, vatandaşlar farklı kitapları okuma şansı buluyor.

Salgın tedbirleri alındı

Aslanbaşar köyüne de giden gezici kütüphaneyi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Kütüphaneye gelen çocuklara salgın tedbirleri nedeniyle ateş ölçümü, maske ve mesafe kontrolü yapıldı, dezenfektan verildi.

Kütüphane sorumlusu Nurettin Arka, Bakanlıkça kuruma tahsis edilen gezici kütüphaneyle köylerdeki öğrencileri, gençleri, engellileri ve yetişkinleri kitapla buluşturduklarını söyledi.

Salgın döneminde insanların kitaplardan uzak kalmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttüklerini kaydeden Arka, özellikle çocuk ve gençlerin bilgi seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gezici kütüphanede, çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın bulunduğunu, bunların 300'ünü ödünç verdiklerini, 15 gün sonra yenisiyle değiştirdiklerini aktaran Arka, merkeze bağlı 7 köye dönüşümlü olarak bu hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Arka, "Kent merkezine gelip kütüphaneden yararlanamayanların ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Kütüphanemizde internet hizmeti de sağlıyoruz. Amacımız insanları bilgiyle buluşturmak ve onların gelişimlerine destek olmak." diye konuştu.

Aileler ve öğrenciler memnun

Kütüphaneden faydalanan 6. sınıf öğrencisi İbrahim Fidan da kitap okumayı çok sevdiğini, 2 haftada bir gelen gezici kütüphaneyi en iyi şekilde değerlendirdiğini anlattı.

Fidan, okuduğu kitabı iade ettiğini, yeni bir kitap daha alacağını ifade etti.

Vatandaşlardan Şehmus Güngör ise gezici kütüphanenin çocukları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getirerek, "Uzun zamandır salgın nedeniyle çocuklar okula gidemiyordu, kütüphane onlar için iyi oldu. Kitapları alan yeğenlerimi ve torunlarımı takip ediyorum. Kitap aynı zamanda onları televizyondan da uzak tutuyor." dedi.

Hamit Tek de kütüphanenin salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu, okunan kitaplar sayesinde okuldan uzak kalmadıklarını belirtti.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.