Genç'te Osmanlıca Dersleri Başlıyor

Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyen gençlere özel dersler Uluslararası Genç Derneği'nde başlıyor.

Uluslararası Genç Derneği program hakkında şu bilgilere yer verdi:

Kur'an harfleri ile yazılan ve Türklerin İslamiyet’e girdikten sonra tercih ettikleri yazı şekli, günlük hayatta kullanılmadığından ötürü unutuldu. Osmanlı Döneminde kullanılması itibariyle daha çok Osmanlıca olarak anılan Türkçemize karşı ünsiyetimiz de kısmen kayboldu. Geçmişimiz ile bağımızı kurmak noktasında hayati öneme sahip bu yazı dilini öğrenmek özellikle günümüzde son derece ehemmiyetli.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Sivil toplum kuruluşları arası pratik ittifaklar senesi olan 2019’un ilk ortak programını Hayrat Vakfı ve Genç Derneği birlikteliğinde gerçekleştireceğiz.

Aşağıda derslerle ilgili kısa soru cevaplara ulaşabilirsiniz.

Kimler katılabilir?

Derslere Kur’an elifbasını biliyor olup da daha evvel Osmanlı Türkçesi çalışmayanların yanı sıra Kur’an elifbasını hiç bilmeyenler de katılabilir. Ayrıca hanımlar için de ayrı bir sınıf oluşturulacak.

Ne zaman?

Osmanlı Türkçesi dersleri 9 Şubat – 8 Haziran 2019 tarihleri arasında her hafta Cumartesi günü saat 14:00-17:00 saatlerinde yapılacak.

Nerede?

Dersler Genç Derneği’nin Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Gülfem Sk. No:22 Üsküdar’da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

Dersleri kim yürütecek?

Dersler Muhammed Kürşat Karaca’nın riyasetinde gerçekleştirilecek.

Bu kura katılanlar hangi becerileri kazanacak?

Derslere nizami katılım sağlayan kursiyerlerin kur sonunda matbu ve rik`a kolay okuma metinlerini sorunsuz okuma becerisi kazanacaklarını öngörüyoruz.

MEB sertifikasını nasıl alabilirim?

Derslere düzenli olarak devam eden ve kur sonunda yapılacak imtihanda başarılı olan kursiyerler hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazanacak hem de Osmanlı Türkçesi eğitimlerinin ikinci kuruna devam edebilecekler.

Herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Dersler için eğitim materyalleri haricinde herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

Derslere katılmak için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurmanız yeterli:

http://basvuru.gencdernegi.org/yonetim/app/form?id=53

Diğer tüm sorularınız için iletisim@gencgonulluler.com adresine mail atabilir yahut 0216 532 00 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.