Sabah Namazı Nasıl Kılınır? (Erkekler ve Bayanlar İçin Videolu Anlatım)

Sabah namazı nasıl kılınır? Bayan ve erkekler için sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Namaza yeni başlayanlar için sabah namazının video anlatımlı kılınışı.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah Namazı Kaç Rekattır?

Sabah namazı 4 rekattır. 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olarak kılınır.

Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

 1. Rekat

 • Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. 
 • Sübhaneke duası okunur.
 • Euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.
 • Bir zammı sure okunur.
 • “Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir ve 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir.
 • Rükudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir.
 • “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.
 • “Allahu Ekber” diyerek oturulur. 
 • “Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.
 • “Allahu Ekber” diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır.
 1. Rekat

 • Kıyamda iken euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.
 • Bir zammı sure okunur.
 • Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir ve 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir.
 • Rükudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir.
 • Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir ve 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.
 • Allahu Ekber” diyerek oturulur. 
 • Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir. 
 • Allahu Ekber” denir ve oturulur.
 • Son oturuşta “Ettehiyyatü, Allâhümme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları” okunur.
 • “Es-selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.

Selamdan sonra “Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram” duası okunur.

Sabah Namazının Farzı Nasıl Kılınır?

Erkekler farz namazlardan önce kâmet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. 

 1. Rekat:

 • Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat farzını kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. 
 • Sübhaneke duası okunur.
 • Euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.
 • Bir zammı sure okunur.
 • “Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir ve 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir.
 • Rükudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir.
 • “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.
 • “Allahu Ekber” diyerek oturulur. 
 • “Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.
 • “Allahu Ekber” diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır.
 1. Rekat

 • Kıyamda iken euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.
 • Bir zammı sure okunur.
 • Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir ve 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir.
 • Rükudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir.
 • Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir ve 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.
 • Allahu Ekber” diyerek oturulur. 
 • Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine 3 defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir. 
 • “Allahu Ekber” denir ve oturulur.
 • Son oturuşta “Ettehiyyatü, Allâhümme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları” okunur.
 • “Es-selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.

Selamdan sonra “Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram” duası okunur.

İslam ve İhsan

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest Nasıl Alınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.