Genç Dergisinin 201. Sayısı Çıktı

Genç dergisinin 201. sayısı çıktı. Genç dergisinin Haziran 2023 sayısı “Dünya Seni Bekliyor!” kapağıyla yayınlandı.

“Dünya Seni Bekliyor!” başlığıyla çıkan Genç dergisinin 201. sayısının sunuş yazısında, seyahat etmeyi seven, düşünen, isteyenler için vizesiz gidilebilecek 20 ülkeye yer verilirken tiyatrodan, eğitime; gençlikten, vefaya, sağlığa ve daha birçok konuyu işleyen, okurken tadı damağınızda kalacak yazı dizileri sizleri bekliyor.

DÜNYA SENİ BEKLİYOR!

Gençliği hareketlendiren, yola çıkaran, yolculukla gençleştiren GENÇ Dergi’nin Haziran sayısı çıktı! Yine doluyuz, hareketliyiz, hareketteki bereketi yakalamak için yolcuyuz. “Dünya Seni Bekliyor!” diyerek gönlünüzde yatan seyyaha mesaj veriyoruz.

Yurt dışına seyahat; kimilerine göre bir hayal, kimilerine göre ölmeden önce gerçekleştirilmesi gereken bir hedef. Nasıl yapacağımız ise bir muamma. Ve yaz tatili kapımızda. Sahiden de sadece niyetle ve biraz gayretle sınırların ötesine bir yolculuk mümkün olabilir mi? Dünyayı karış karış gezen seyyahlara sorduğumuz sorularla, vizesiz çat kapı gidebileceğiniz ülkelerin geniş perspektiften sunumuyla derununuzdaki seyahat heyecanını uyandırmak istiyoruz.

Bu sayımız dünyanın dört bir yanına odaklanmamızı, yola çıkma vesilelerini değerlendirmemizi telkin ediyor. Zira kâinat ve yaratılan tüm varlıklar seyahat edip tefekkür etmemiz için yaratılmış. Ağacın toprağa kök saldığı nispette büyüdüğü gibi bizler de seyahat ettiğimiz kadar büyüyoruz, gelişiyoruz. Seyahat; akan su gibi özümüzü parlatıyor, bizi temizliyor ve adım adım beşeriyetten insaniyete yaklaştırıyor.

Oyuncu, sanatçı Ulvi Alacakaptan ile tiyatromuzu, ezgilerimizin geçmişini, sanatı ve daha pek çok konuyu konuştu Serdar Kesik. Kitabı Mukaddes araştırmacısı, İbranice eğitmeni Muhammed Tarık Özkan ile İbranice öğreniminden ve bunun öneminden farklı ülkelerde tecrübe kazanan öğrencilerin serüvenine uzanan kıymetli bir söyleşi yaptı Şehadet Özek. İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile güzel bir muhabbet gerçekleştirdi Sefa Soner Kurt. Yüksek matematikçi ve bilim sevdalısı, çocuk ve eğitim meselelerini kendisine dert ve gaye edinmiş bir öncü kadın: Sümeyye Ceylan. Rumeysa Betül Tuncay 20 soru sordu kendisine, o da nice güzel cevap sundu bize.

Nurcan Doğan, “Neler Olmuş Öyle?” köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor. Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri sunuyor “Yeryüzü Güzelleri” köşesinde. Gezmek, yolculuk etmek güzel ama bu işin nasılı da önemli. “Bizden Al Haberi” köşesinde seyahate çıkmanın aşamalarını ve yollarını sundu Furkan Özkul. “Vefa” köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, “Anadolu Postası” köşesinde Necip Fazıl Kısakürek’i mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle Kudüs’teki durumu satırlara döktü.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor “Turnusol Kâğıdı” köşesinde. Emre Topoğlu, “İzi Kalır” köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. “Geçiyordum Uğradım” köşesinde bir seyahat hatırasını ve onun çağrıştırdıklarını anlatıyor Ayşe Saliha Emon. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor “Bir de Böyle Baksak” köşesinde. “Şifahane” köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, “Kafadaki Sorular” köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları mercek altına alıyor “Fikr-i Firari” köşesinde.

“Heybe” köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. “Sağlık Olsun” köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor “Gezi-Yorum” köşesinde. Burak Genç, “Sanat Defteri” köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, “Tecrübe Konuşuyor” köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. “Kılavuz” köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi’nde sizleri bekliyor.

Daha fazlası için GENÇ’in yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın, unutturmayın.

GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

İslam ve İhsan

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN YAPTIĞI SEYAHATLER

Peygamber Efendimiz’in Yaptığı Seyahatler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.