Fatih Çollak Hoca İle Hüdayi Kur’ân Dersleri Başladı

Dr. Fatih Çollak Hoca’nın "Hüdayi Kur’an Dersleri" adıyla yapmakta olduğu "Tashih-i Huruf Dersleri" geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. Hocanın yaklaşık 28 yıldır devam ettirdiği Kur’ân derslerine bugün Elmalılı Hamdi Yazır Kur’ân Akademisi’nde ve Çamlıca’daki Reis-ül Kurra Abdurrahman Gürses Kur’ân Eğitim Merkezi’inde daha gelişmiş ihtisas seviyesinde eğitimlerle devam ediliyor.

Haber: Abdullah Güner

Türkiye’nin en büyük Reisül Kurra Hafızı Dr. Fatih Çollak Hoca yıllardır devam ettirdiği Hüdayi Kur’an Dersleri’ne bu yıl iki merkezde, Elmalılı Hamdi Yazır Kur’ân Akademisi ve Abdurrahman Gürses Kur’ân Eğitim Merkezi’inde devam ediyor.

Ağırlıklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan din görevlisi, imam, müezzin ve Kuran kursu hocalarının katıldığı derslerde “Kur'ân’ı Kerim Tâlimi, Tecvit ve Tashih-i Huruf Dersleri” veriliyor.

KUR’ÂN MERKEZLERİNDE HANGİ DERSLER OLUYOR?

Kur’ân Dersleri harf seviyesinde başlıyor, kelime, ayet ve sure seviyesinde, Kur’ân’ı Kerim’i aslına uygun kural ve kaidesiyle, kendine has usul ve kurallarıyla okunması ile devam ediyor.

Yıllardır devam ettirilen Kur’ân çalışmaları ile Kur’ân eğitim merkezilerine gelen imam, IMG_4000müezzin ve Kur’ân kursu hocalarına ve talebelerine Kur’ân eğitimi verilerek daha doğru ve güzel Kur’ân okumaları sağlanıyor. Ayrıca imamlara “Namaz Kıraat Tekniği” adı altında dersler veriliyor.

Haftada bir gün yapılan ve yaklaşık iki saate varan ders programının içeriğinde “harf, tecvit çalışması ve nazariyatı, pratiği” dersleri bulunuyor. Derslere katılanların büyük bir kısmı din görevlisi, az da olsa öğretmenlerden oluşuyor.

İMAM HATİP LİSESİ HOCALARINA KUR’ÂN MERKEZLERİNDE DERS

Kur’an Eğitim Merkezleri’nde bu sene yeni olarak imam hatip lisesi öğretmenlerine yönelik bir çalışma yapılıyor. İmam hatipteki Kur’ân derslerini ıslah etmek, geliştirmek ve talebelere daha kaliteli bir eğitim vermek üzere imam hatip lisesi hocaları ile “Kur’ân eğitimi” çalışması gerçekleştirilecek.

Bu sene Kur’ân çalışmalarıyla ilgili ikinci proje, Kur’ân derslerinde artık tefsir bölümünün de yer alacak olması. Gelinen sureden itibaren derslerde okunan bölümün kısa açıklamalı bir meali verilecek. Böylece Kur’ân’ı Kerim hem mealiyle hem kısa tefsiriyle derslerde işlenmiş olacak.

28 YILDIR DEVAM EDEN KUR’ÂN DERSLERİ

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’ân Akademisi’nde kendisini ziyaret ettiğimiz Dr. Fatih Çollak Hoca, 28 yıldır devam ettirdiği Kur’ân derslerinin dünden bugüne bereketlenerek büyüdüğünü şöyle anlattı:

“Kur’ân derslerine 1985-86 yılında bir caminin imam odasında başladık. Sonra başka bir caminin daha büyük bir imam odasına taşındık. Bazen evlerimizde bu hizmetleri yürüttük. Daha sonra Kızıl Toprak Zühtü Paşa Camii’nde bir miktar devam ettik. Talebe sayıları artınca mekân arayışı içinde olduk. Ardından Kadıköy alt yolda bulunan Sadıkoğlu Mescidi’nde bu hizmetlere devam ettik. Talebe sayısı 50’yi buldu ve daha da artmaya başladı. 1999’da İLAM’da (İslami ilimler Araştırma Merkezi) bulunan, Çilehane Camisi’nin altında yaklaşık 10 yıl “Çamlıca Dersleri” adı altında Türkiye’de tanındı. Buradan da 2010 yılında şu anda içinde bulunduğumuz Elmalılı Hamdi Yazır Kur’ân Akademisi’ne geldik.”

a7-702x336

KUR’ÂN’I EN İYİ OKUYAN VE OKUTAN İNSANLAR YETİŞİYOR

“Bizim burada asıl hedefimiz Kur’ân’ı en iyi şekilde okuyan ve okutan Kur’ân kursu hocaları, mihrap hizmetini en iyi şekilde yapan imamlar yetiştirmek. Hocalarımız içinde bay, bayan hocalarımız da var ve bunların hepsi diyanet görevlisi.

Cuma günleri bayanlarla 50-60 civarında Kur’ân kursu hocalarına yönelik özel bir çalışmamız var. Hocalarımız hem hoca yetiştiriyor hem de daha üst düzeyde ihtisas yapıyorlar. Cumartesi günü imam arkadaşlarımıza yıllardan beri bu çalışmalar devam ederken İstanbul dışında belli merkezler ve şehirlerde şahsen seminerlere gidiyorum. İl ve ilçe müftülüklerinin daveti ile gidiyorum. Gittiğimiz zaman tüm il bazında görevli arkadaşlara Kur’ân eğitimini ana hatlarıyla pratiğini ve usulünü vermeye çalışıyoruz. Şu anda bir şubemiz Erzurum’da aktif bir durumda çalışmaktadır. Bir şubemiz de bayan hocalara yönelik Almanya’nın Berlin şehrinde bulunmaktadır.”

Not: Bu sene yeni katılacaklar için mülakat yapılıp, sınıf belirlemeleri ona göre yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi: www.kuranakademi.com ve www.ilamtv.com 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Avrupa yakasında ders alabileceğimiz bir yer varsa bilgi verirmisiniz

    Rabbim sizin gibi hafızların sayısını artırsın inşallah çok gönülden ve disiplin içersinde bir çalışma çok seviniyorum emeği geçen başta Fatih hocamız ve bütün yardımcılarından Rabbim razı olsun.

    Fatih hocamızdan ve asistan hocalarından, maddi manevi katkıda bulunan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun sıhhat afiyet içerisinde hayırlı ömür versin. ne kadar güzel hizmetler.

    Allah senden ve senin gibi mübarek ilim alimlerinden razı olsun. Bizleri de inşallah ders alan müminlerden eylesin aşk ile dinleyen aşk ile okuyan kullarından eyler inşallah.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.