En Büyük Haber Oyunu Ümraniye’de Sahneleniyor

Ziyafet Sofrası oyunuyla Türkiye’de ve Avrupa’da kapalı gişe oynayan Tiyatro Külliyen ekibi En Büyük Haber oyunu ile 27 Aralık Cuma akşamı saat 20’de Ümraniye Mavi Kumpanya Sahnesi’nde sahne alıyor.

Hikâyesini Ahmet Mercan’ın yazdığı, Yunus Emre Obut’un tiyatroya uyarlayıp yönettiği ve Osman Doğan’ın Genel Sanat Yönetmeliği’ni yaptığı “En Büyük Haber” adlı yetişkin tiyatrosu, Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturacak.

Manevi mesajları verirken aynı zamanda mizahın güçlü dilini kullanan oyun, izleyiciyi sıkmadan, yüksek bir tempo ile farklı bir atmosfere taşıyor. İzleyenleri manevi olarak düşündürüp beslediği gibi aynı zamanda kendine has mizahı ile seyircilere unutamayacakları bir 90 dakika yaşatıyor.

KURAN MESAJINI İÇEREN TİYATRO OYUNU

Oyun adını Kuran’ın 78. Suresi olan ‘Haber’ anlamındaki Nebe Suresi’nin 1 ve 2. ayetlerinden alıyor. Kuran’ı anlamanın hayatın ana değişimlerinden biri olduğu temasıyla sergilenen oyun bu yönü ile içeriği itibariyle ilklerden olma özelliği iddiasını taşıyor.

EN BÜYÜK HABER OYUNU NE ANLATIYOR?

Muhsin iflas etmiş bir fabrikatördür. Haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızı ve karısını memlekete yollar. Fakir bir semtte tek oda bir ofis tutup işlerine devam etmeye çalışır. Arkadaş bildikleri kişiler işleri bozulunca ondan uzaklaşır ve onu bir başına bırakırlar.

Fabrika müdürü İlyas her şeye rağmen Muhsin’i yalnız bırakmaz. Muhsin, derin bunalımdan intihar ederek kurtulmayı planlar, tüm denemelere rağmen başaramaz.

Bir gün Muhsin’in köylüsü olduklarını iddia eden Sefer ve Ziya ofisi ziyaret ederler. Ziya ve Sefer bir gece ofiste bulunan kasayı soymak için harekete geçerler. Soygun esnasında etrafta bulunan kitaplara çarpan Ziya düşürdüğü Kuran-ı Kerim’i okumaya başlar. Bu esnada Muhsin iki hırsızı ansızın yakalar. Ziya ve Sefer Kuran-ı Kerim’in kendileriyle konuştuğunu söylerler. Bu üç adam Kur’an ile tanışma sürecine girer ve değişim başlar…

TİYATROYA NASIL GİDERİM?

Yer:

Mavi Kumpanya Sahnesi - Ümraniye

Bilgi ve Rezervasyon:

0 (553) 545 43 53

Bilet:

En Büyük Haber Oyunu için tıklayınız

OYUN KÜNYESİ

Yazan–Yöneten: Yunus Emre Obut.

Oyuncular:  Yunus Emre Obut, Osman Doğan, İsmail Volkan Ceylan, İsmail Emre Biliciler.

Teknik Personel: Zübeyr Doğan , Ömer Kılıç.

Genel Sanat Yönetmeni: Osman Doğan.

Süre: 90 dk.

Tür: Yetişkin oyunu.

EN BÜYÜK HABER FRAGMANI - TİYATRO KÜLLİYEN

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.