ELHAN-I ŞİTA ŞİİRİ

Eskiden İstanbul’a senenin ilk karı düşünce o gün matbuattaki İstanbul gazetelerinin birinci sayfasında Cenab Şehabeddin’in Elhan-ı Şıta şiiri neşredilirmiş. İsmet Özel, ‘kar’ı tefekkür ettiren ‘Elhanı Şita’ şiirini okuyor.

ELHAN-I ŞİTA - OSMANLICA

 • Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
 • Eşini gâib eyleyen bir kuş
 • gibi kar
 • Geçen eyyâm-ı nev-bahârı arar.
 • Ey kulûbun sürûd-i şeydâsı,
 • Ey kebûterlerin neşîdeleri,
 • O baharın bu işte, ferdası
 • Kapladı bir derin sükûta yeri
 • karlar
 • Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar
 • Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
 • Bir beyaz rîşe-yî cenâh-ı melek
 • gibi kar
 • Seni solgun hadîkalarda arar.
 • Sen açarken çiçekler üstünde
 • Ufacık bir çiçekli yelpaze
 • Na’şın üstünde şimdi, ey mürde,
 • Başladı parça parça pervâze
 • karlar
 • Ki semâdan düşer düşer ağlar.
 • Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;
 • Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
 • gibi kar
 • Sizi dallarda, lânelerde arar.
 • Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,
 • Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar.
 • Yuvalarda –yetîm-i bî-efgân!
 • Son kalan mâi tüyleri kovalar
 • karlar
 • Ki havada uçar uçar ağlar.
 • Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
 • Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter
 • Dök ey semâ, revân-ı tabîat günûdedir.
 • Hâk-i siyahın üstüne safî şükûfeler!
 • Her şâh-sâr şimdi –ne yaprak, ne bir çiçek!
 • Bir tûde-yi zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd
 • Ey dest-i âsumân-ı şitâ, durma, durma çek
 • Her şâh-sârın üstüne bir sütre-yi sefîd.
 • Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,
 • Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar,
 • Bir bâd-ı hamûşun per-i safında uyuklar
 • Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.
 • Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân
 • Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rîzân
 • Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükûtun
 • Karlar, bütün ezhârı riyâz-ı melekûtun
 • Dök hâk-i siyah üstüne, ey dest-i sema dök
 • Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök
 • Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi
 • Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümidi

ELHAN-I ŞİTA - GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

 • Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş,
 • Eşini kaybeden bir kuş
 • gibi kar
 • Geçen ilkbahar günlerini arar.
 • Ey kaplerin çılgın şarkısı,
 • Ey güvercinlerin şiirleri,
 • O baharın işte bu, yarını
 • Kapladı bir derin sessizliğe yeri
 • karlar
 • Ki suskunca her an ağlar.
 • Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
 • Melek kanadının bir beyaz püskülü
 •  gibi kar
 • Seni solgun bahçelerde arar.
 • Sen açarken çiçekler üstünde
 • Ufacık bir çiçekli yelpaze
 • Naaşın üstünde şimdi ey ölü
 • Başladı parça parça uçmaya
 • karlar
 • Ki gökyüzünden düşer düşer ağlar.
 • Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;
 • Küçücük, beyaz başlı baykuşlar
 • gibi kar
 • Sizi dallarda, yuvalarda arar
 • Gittiniz, gittiniz siz ey kuşlar
 • Şimdi boş kaldı baştan başa yuvalar,
 • Yuvalarda feryatsız yetim
 • Son kalan mavi tüyleri kovarlar
 • karlar
 • Ki havada uçar uçar ağlar.
 • Ey kışın gökyüzü, elinde yığın yığındır
 • Yasemin yaprağı, güvercin kanadı, ıslak bulut…
 • Dök ey sema, tabiatın ruhu uykudadır.
 • Kara toprağın üstüne temiz çiçekler
 • Her çalı şimdi –ne yaprak ne bir çiçek
 • Bir gölgeler yığını ve siyah renkli ve ümitsiz
 • Ey kış göğünün eli, durma, durma çek
 • Her çalılığın üstüne bir beyaz örtü
 • Göklerden emeller gibi dökülüyor kar
 • Her tarafta hayalim gibi koşturuyor kar
 • Sessiz bir rüzgârın temiz kanadında uyuklar
 • gibi durur bir ara, sonra uçarlar
 • Soldan sağa, sağdan sola titreyip kaçarak
 • Kâh tüyler gibi uçuyor kâh dökülüyor
 • Karlar, sessizlik çalgılarının bütün şarkıları
 • Karlar, ruhlar âleminin bahçelerinin bütün çiçekleri
 • Dök kara toprak üstüne ey semanın eli dök
 • Ey semanın eli, cömertlik eli, kışın eli dök
 • Bahar çiçekleri yerine beyaz karı
 • Kuş şarkıları yerine ümit sessizliğini

Eser: Cenab Şehabeddin, Elhan-ı Şıta (1897), Seslendiren: İsmet Özel

KAR TEFEKKÜRÜ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle