DÜŞMAN KORKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Düşman korkusundan halâs olmak (kurtulmak) için okunacak dua...

dusmana_dua

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün şeytanların arasına perde olarak.

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün belâ ve kazaların arasına perde olarak.

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün düşmanların arasına perde olarak.

Melik ve Cebbâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Vâhid ve Kahhâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Müheymin ve Settâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Kebîr ve Müteâl olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Rahmetinle (muhâfaza eyle) ey merhametlilerin en merhametlisi.

BÜTÜN MUZIR ŞEYLERDEN ALLAH'A SIĞINMA DUASI

İbn Abbas -radıyallahu anh-’dan rivayete göre Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Babanız İbrâhîm -aleyhisselâm- da İsmail ve İshâk -aleyhisselâm-’ı böyle istiâze ederdi, diyerek Hasan ve Hüseyin -radıyallahu anhüma-’yı Allah’a sığındırır ve derdi ki:

allaha_siginma

“Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (Yılan, Akrep gibi haşerâttan veyahud insanın şuûruna halel getirecek olan kâffe-i eşyadan) ve her bir isabet edici gözden Allah’ın tam kelimeleriyle (Kelâmullah ile, tam, kâmil, şâfî ve fâideli olan kelimeleriyle) Allah’a sığınırım.” (Buhârî, Enbiyâ, 10; Kenzû’l-İrfân, s. 148)

goz_isabetinden_muhafaza_duasi

GÖZ İSABETİNDEN MUHAFAZA EDEN DUA

“Göz isabetinden muhafaza edilmeniz için Allah’a sığınınız. Zira isâbet-i ayn haktır.” (Hâkim, IV, 239)

gozden_siginma

“Nefesten ve gözden Allah’a sığınınız.” (Ali el-Müttâkî, no: 28389)

“Akşamleyin:

akrep_sokmaz_duasi

Allah Nuh’a rahmet etsin. Ve Nuh’a selâm olsun” diyen kimseyi o gece akreb sokmaz. (Ali el-Müttâkî, no: 3564)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle