Dünyayı Iskalamayan Ahireti Yok Saymayan Kariyer

İstanbul'da üniversite okuyan ama kafasında geleceğe dair onlarca soru dolaşan üniversiteli gençlere yönelik, Hizmetkâr Kariyer Planlama Hareketi tarafından, kariyer planlama eğitimleri başlıyor!

Türkiye'de 2014 yılı itibariyle 196 üniversite var. Bunlardan 123'ü devlet, 73'ü vakıf üniversitesi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın 2013 yılında verdiği sayıya göre, Türkiye’de üniversitede öğrenim gören yaklaşık 4 milyon 300 bin öğrenci bulunuyor. Hal böyle olunca gençlerin birçoğu üniversiteli ve herkes bu üniversiteli hüviyetiyle iş sahibi olmanın peşinde. Yeni açılan üniversiteler sayesinde birçok genç üniversiteli olabiliyor ancak nitelikli eğitim ve kariyer noktasında gençlerin birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı bugün hepimizin bir gerçeği.

Üniversite meşakkatli bir yolculuk ancak üniversiteden mezun olduktan sonra da dertler bitmiyor. Üniversite son sınıfta, kendinize yapacağınız ya da yapmak istediğiniz işle ilgili sormaya başladığınız sorular sizi bambaşka soru(n)larla baş başa bırakabilir. “Mezun olunca kariyerime ne olarak devam etmeliyim?”, “Hangi alanda daha fazla para-prestij var?”, “Zorlanmadan, seve seve çalışabileceğim alan hangisi?..” Bu sorulara her üniversitelinin vereceği cevaplar vardır elbet. Ancak tüm bu genel soruların yanına içine huzurlu bir hayatı alacak, asıl soruyu ekleyenler de vardır: “Mesleğimi icra ederken Allah'ın rızasını nasıl kazanırım?”

İşte bu soruların cevabını arayan öğrenciler için, kendi cevabının peşine düşmüş öğrenciler tarafından hazırlanmış bir proje; “Hizmetkar Kariyer Planlama Projesi”. Bir işten ne kadar kazanacağınızı sormaktan önce o işin sizin için doğru iş olup olmadığına, o ofisin sizin için doğru yer olup olmadığına karar verilmesi gerektiğinin altını çiziyor kariyer planlamacıları. Herkesin kendi potansiyelini, ilgilerini ve yeteneklerini keşfederek kariyerini planlamasına destek veren “Hizmetkar Kariyer Planlama Projesi”,  Allah'ın rızasını ölçü olarak kabul eden, yani dünya ve ahiret boyutlu bir kariyere evet diyen bir proje.

hizmetkar.

DÜNYAYI ISKALAMAYAN AHİRETİ YOK SAYMAYAN KARİYER

Uluslararası Genç Derneği tarafından hazırlanan projeye katılacak gençler, gelecekte karşılaşacakları problemli yollardan daha önce geçmiş tecrübeli isimlerle bir araya gelecek, meslek sahasında öncü kurumlara yapılacak gezilere katılacak ve bir yandan da mesleki felsefeye dair okumalar ve film izlemeleri yapacaklar.

Ayrıca her bir öğrenciye bir mentor atanarak, kariyer planında proje boyunca birebir destek verilmesi planlanıyor. Öğrenciler için tatillerde, anlaşmalı kurumlarda staj yapma imkânı da olan projeye yıl boyunca aktif katılım gösterenlere sertifika verilecek.

ALLAH'IN RIZASINI GÖZETEN BİR KARİYER

Hizmetkar Kariyer Planlama Projesi’ne yapılacak başvurular değerlendirildikten sonra, talebe göre meslek grupları oluşturulacak (Tıp Erkekler Grubu, Mühendislik Hanımlar Grubu vb.) ve Kasım [2014] ayında kariyer eğitimleri başlayacak.

Birinci önceliği Allah'ın rızasını kazanmak olan proje ile üniversiteli gençleri tecrübeyle buluşturup, farklı kariyer alanlarını, bilgi ve becerilerini keşfedip, kendi cevaplarını bulmaları amaçlanıyor.

Adres: Mimar Sinan Mah. Uncular Cad. No. 28/A Üsküdar / İstanbul (Marmaray’a 4 dk)

Ayrıntılı Bilgi: www.hizmetkariyeri.org

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.