Dünyanın Gizli Güzellikleri

d8ac9c7e155

Kristal Mağarası, Meksika

 

Dünya'nın saklı cennetlerinden fotoğraflar

Uçan Gayser, Nevada

Dünya'nın saklı cennetlerinden fotoğraflar

Büyük Prizmatik Kaplıca, ABD

 

Dünya'nın saklı cennetlerinden fotoğraflar

Skarftafell Ulusal Parkı, İzlanda

43b16655321

Pembe Göl, Avustralya

 

a0fc77d8311

Natron Gölü, Tanzanya

 

354ab162301

Cehennem kapısı, Türkmenistan

 

a54bdc43281

Benekli Göl, Kanada

 

255b4a60271

Buz Mağarası, İzlanda

 

8fd8a83a252

Buz Mağarası yakınlarında Mutnovsky volkanı, Rusya

 

d070c661242

Namib Çölü, Namibya

 

9c0bd3ca204

Dallol Volkanı, Etiyopya

 

1b0e0ff3184

Salar de Uyuni tuz gölü, Bolivya

 

Dünya'nın saklı cennetlerinden fotoğraflar

Kırmızı Kumsal, Çin

 

fefea681136

Algavre Mağarası, Portekiz

 

f023168b125

Parlayan Kumsal, Maldivler

 

791aeeb3106

Devler Kaldırımı, Kuzey İrlanda

 

4b99aea497

Ejder Kanı Ağaçları, Yemen

 

99a2d95778

Zhangye Danxia Milli Jeolojik Parkı, Çin

 

a40cc12968

Roraima dağı, Venezuela

 

87804c3058

Baykal gölü zümrüt buzulları, Rusya

 

a597ca6448

Pamukkale Traverterleri, Türkiye

 

01089b9438

Glowworms mağarası, Yeni Zelanda

 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • RABBİMİN BÜYÜKLÜGÜNÜ DAHA COK İDRAK EDİYOR İNSAN DÜNYAYI GEZİP BURALARI GÖRMEK İSTRDİM TABİİİ OLMAYACAK İŞ MAAŞIMA GÖREDE BELKİ RABBİM VERİR YİNEDE UMUT RABBİMDE OLSUN SİZİN SAYESİNDE GİDİP GÖRMÜŞ GB OLDUM PEMBE SU HİKAYEMDEKİ GB PEMBE GÖL VAR

    Yüce rabbimin sonsuz kudretinin yanında bunlar ne ki ? Allah-u ekber

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.