DİN KARDEŞLERİMİZİN DERT ORTAĞI OLALIM!

Allah dostları, yalnızların yanıbaşında, mâtemlerin civârında bulunarak kimsesizlerin kimsesi olurlar.

Bütün Hak dostları, din kardeşlerinin dert ortağı olmuşlardır. Nitekim Sâdî-i Şîrâzî der ki:

“Allah dostları, kimsenin uğramadığı dükkânlardan alışveriş yaparlar.”

Kimsenin uğramadığı, alışveriş yapmadığı dükkânlar neresidir? Gariplerin, kimsesizlerin, yalnızların yanıdır; mâtemlerin ve sessiz feryatların civarıdır. Onların yanı; kulu Allâhʼa yaklaştıran mekânlardır.

Allah dostları, yalnızların yanıbaşında, mâtemlerin civârında bulunarak kimsesizlerin kimsesi olurlar. Garipleri ziyaret eder, iffetinden dolayı çekinip ihtiyacını arz edemeyen muhtaçları sîmâlarından tanırlar. Yine onlarda Hâlık’ın şefkat ve merhamet nazarıyla mahlûkâta bakış hassâsiyeti zirveleştiği için, umum halkın ekseriyetle gâfil olup farkına varamadığı nice büyük ecir kapılarını, yani sevap kazanma fırsatlarını görürler.

MÜ'MİN YALNIZLARIN YANI BAŞINDA OLMALI

Çile çekenin hâlinden, yine çile çeken anlar. Çilekeşin dostu, yine çilekeştir. Müʼmin, mâtemlerin civârında, yalnızların yanıbaşında olmalıdır.

Hadîs-i şerîflerde buyrulur:

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)

“Komşusu açken tok yatan kimse (kâmil) müʼmin değildir.” (Hâkim, II, 15)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2011 – Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 032; Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarından Hikmetler, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle