Din Görevlisi Eşlerden Örnek Davranış: 4-6 Yaş Kur’an Kursunu Elleriyle Güzelleştirdiler

Manisa Salihli Şüheda 4-6 yaş Kuran Kursu Öğreticisi Züleyha Sadıç ve Din Görevlisi eşi Murat Sadıç, 4-6 yaş Kuran Kursunu kendi el emekleriyle güzelleştirdi.

Salihli Şüheda 4-6 yaş Kuran Kursu Öğreticisi Züleyha Sadıç ve eşi Murat Sadıç örnek bir çalışmaya imza attı.

2019 yılında açılan 4-6 yaş Kur’an kursunu minik öğrenciler tarafından daha dikkat çekici hale getirmek için din görevlisi eşiyle birlikte kendi el emekleriyle duvarlarını boyadı.

Resimler ve figürler çizerek duvarları süsleyen din gönüllüsü eşler, hayırseverlerin destekleriyle Kur’an kursundaki oyun alanlarını  yeniledi. Yeni eşyalar ve oyuncaklar alınan kurs baştan aşağı yenilendi.

Bu gayretli çalışmalardan dolayı veliler memnuniyetlerini dile getirirken bu yıl müracaatlarda epey bir artış yaşandığı ifade edildi.

Daha önce ihtiyaç odaklı kurslarda görev yaptığını belirten Kuran Kursu Öğreticisi Züleyha Sadıç Diyanet Haber’e yaptığı açıklamada; “2019 yılında 4-6 yaş Kur’an Kursuna ilk geldiğimde kendimi çocukların yerine koyarak empati yaptım ve çocuklara kursu nasıl sevdirebiliriz diye eşimle istişare yapmaya başladık. Ve sonrasında internet üzerinde araştırmalar yaparak duvar boyama ve süsleme konusunda herhangi bir eğitim almadan tamamen içten gelen bir hevesle çocukların sevinecekleri düşüncesiyle önce duvarlarımızı rengârenk boyamaya başladık. Sonrasında resimler ve figürler çizerek ve bu işi severek, gönülden isteyerek tamamlamaya gayret ettik. Eğer bir işi severek yaparsak başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını görmüş olduk. Bunun sonucunda çocuklarımızın daha büyük bir heyecanla kursa gelmek istediklerini velilerimiz bize bildirdi. Bunlar da bizi çok memnun etti ve hevesimiz daha da arttı. Kursumuzun eğitime başlayacağı günü şimdi öğrencilerimiz de biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

Din görevlisi Murat Sadıç da bu işlere çocukluktan meraklı olduğunu, çocukların yüzündeki tebessümü, heyecanı görünce daha çok çabaladığını ve her türlü ihtiyaçta eşine maddi desteği kıymetli hayırseverler aracılığıyla sağladığını dile getirdi. Oyun odasında gerekli bütün oyuncakları ve materyalleri, cami cemaatinden bir hayırseverin geçtiğimiz ay 6 aylıkken kaybettiği torununun anısına yenileyerek kursu halkın istifadesine sunduklarını kaydetti.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.