Çocuklarınıza ’dikkatli Ol’ Demeyin!

Çocuklarınıza ’dikkatli ol’ demeyin. Çok yaygın şekilde kullanılan bu ifade çocuğa bir şey ifade etmez.

Her anne – baba içgüdüsel olarak çocuklarını korumak ister. Bu nedenle, çocuk oyun oynarken, dışarı çıkarken ya da ebeveyninin bir tehlike sezinlediği her durumda aynı ifade kullanılır; ‘Dikkatli ol’. Çok yaygın şekilde kullanılan bu ifade aslında belirsizlik içerir ve çok sık kullanıldığından bir şey ifade etmez.

ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Anne ve babalar, küçük bebeklerini gözlemleme ve onları güvende tutma yükümlülüğündedir. Ancak çocuklar büyüdükçe daha fazla özgürlük isterler. Dolayısıyla ebeveynler çocuklarını sürekli gözetim altında tutamıyor. Onlara göz kulak olmak için başka yollar buluyor. Bazı ebeveynler alternatifleri öne sürerek çocukların dikkatini çekmeye çalışır. Örneğin bir caddede yürürken, ışıklara bakmasını, her iki yönü kontrol etmesini, araçların geçmesini beklemesi gerektiğini anlatarak kendisinin geçmesine izin verir. Diğer ebeveynler ise kısa yolu tercih eder ve çocuklarına “dikkatli olmalarını” söyler. Görünüşte bu yanlış bir şey değil. Ancak “dikkatli ol” gibi önleyici bir ifade yalnızca doğru bir şekilde açıklandığı zaman yararlıdır.

ANLAMSIZ HALE GELİYOR

İfade çok anlam taşıyor bu nedenle de bir zaman sonra anlamsız hale geliyor. Çocuklar kendilerine rehberlik edilmediği müddetçe nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Neden dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir açıklama yapılmalıdır. Mesela, dikkatle ilerlemezse ne olacak? Eğer doğru açıklamalar yapılmazsa çocuklar her şeyi bir tehdit olarak görmeye başlayabilir. Her şey bir tehlike. Onlara genç yaştan itibaren yerleştirilen bu algıyla, her şeyin güvensiz olduğuna inanarak büyürler. Bu onları, paranoyak ve zayıf yapabilir. Yaralanma olasılığı nedeniyle fiziksel aktivitelere daha az katılacaklardır. Güvenli gördükleri bölgelerin dışına çıkmazlar çünkü çok korkunçtur.

GÜVENLERİNİ YIKMAYIN!

Çocuklar, kendi başına bazı hatalar yapma ve onlardan öğrenme özgürlüğüne ihtiyaç duyar. Hiçbir şeyin güvenli olmadığına inandırırsanız, var olmanın ve hayatta kalmanın tek yolunun, mümkün olan her türlü riski önlemek olduğuna inanırlar. Oysa hayatta ilerlemek için risk almak gerekir. Fırsatlar temel olarak risklerle eş anlamlıdır.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.