Çifte Minareli Medrese'de Keşfedilen Çiniler İlgi Çekiyor

Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu sırasında bulunan 64 Allah lafzı, 5 mukarnas ve yaklaşık 15 bin çini, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu sırasında bulunan 64 Allah lafzı, 5 mukarnas ve yaklaşık 15 bin çini, görenlerin ilgisini çekiyor.

Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Kenan Ünğan, Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonuna 2011'in sonlarına doğru başlandığını söyledi.

İlerleyen aşamalarda minarelerdeki çinilerin restore edildiğini belirten Ünğan, "Yukarı doğru çıkıldıkça şerefe kısmında yeni çiniler çıktı. Yeni motiflerin izleri bulundu" bilgisini verdi.

"Bu motif izlerinden hareket ederek rölöveleri alınıp, bunların çizimleri yapıldı ve kurula sunuldu" diyen Ünğan, "Kurul kabul ettikten sonra, her iki minarenin şerefe kısmında, daha önce kesin sayısı bilinmeyen yaklaşık 15 bin çini bulundu. Bakımlarını yaptıktan sonra tekrar bu 15 bin çiniyi yerlerine monte ettik. Bu yüzden de restorasyon süresi 1 yıl uzadı" şeklinde konuştu.

MİNARELERDEKİ SÜTUNLARDA ALLAH LAFIZLARI BULUNDU

Çinilerin yanı sıra sol tarafta yer alan minaredeki şerefenin üst kısmında "Allah" lafızlarının bulunduğunu ifade eden Ünğan, şunları kaydetti:

"Minareler üzerindeki 16 sütunda dörder Allah lafzı bulundu. Bu Allah lafızları, turkuaz mavisi üzerine patlıcan moru renginde çizilmiş. Bunları alıp onarımını ve çizimlerini gerçekleştirdikten sonra, tekrar yerlerine montajını yaptık. Medresinin sol tarafındaki minarede 3, sağ taraftaki minarede 2 mukarnas bulundu. Sağ taraftaki 2 mukarnasın üst kısmında herhangi bulgu olmadığından, o kısmı tuğla örgü yaparak tamamladık."

"GİRİŞ KAPISI 150-250 YILLIK"

Giriş kapısının üzerinden aldıkları numuneleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderdiklerini anlatan Ünğan, araştırmalar sonucunda, kapının 150 ila 250 yıllık olduğunun kabul edildiğini bildirdi.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.