Osmanlı Mimarisinin İlk 6 Minareli Camisi: Sultanahmet

Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olarak İstanbul'un siluetini süsleyen Sultanahmet Camisi, 405 yıldır ihtişamını koruyor.

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. Padişahı Sultan I. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.

(https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/28522)

İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerine kurulan caminin yapımına 1609'da başlandı. Caminin temeline ilk kazmayı ise Sultan I. Ahmed Han vurdu. 17. asrın sanat ve estetik anlayışını içinde barındıran cami, 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlandı. Yapımında 1 milyon 510 bin altın harcanan cami, devletin ileri gelenlerinin bulunduğu bir törenle 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.

Caminin 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23,5 metre

Sultanahmet Camisi'nin tasarımı, Osmanlı'nın cami, Bizans'ın da kilise mimarisinin 200 yıllık sentezinin zirvesini oluşturuyor.

Komşusu Ayasofya'dan bazı Bizans esintileri içermesinin yanı sıra geleneksel İslami mimarisinin de ağır bastığı cami, klasik dönemin son büyük camisi olarak görülüyor.

Toplam 260 pencereyle aydınlatılan caminin 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı ise 23,5 metre. Plan şeması itibarıyla Mimar Sinan'ın Şehzade Camisi'ne benzeyen camide, merkezi kubbeyi dört yönden dört yarım kubbe destekliyor. Kareye yakın dikdörtgen planlı eser, mermer, sedef ve tahta işçiliğindeki inceliklerle de beğeni topluyor.

Bizans Hipodromu'nun güney kısmına inşa edilen, 6 minaresi ve zarif kubbesiyle görenleri etkileyen Sultanahmet Camisi, iç süslemesinde kullanılan 20 bin 43 mavi zeminli, klasik Türk-İslam sanatındaki rumi, hatai, penç, bulut ve yaprak motiflerinin yer aldığı çinileri, mavinin hakim olduğu kalem işleri ve vitrayların verdiği aydınlık dolayısıyla Batılılar tarafından "Blue Mosque" olarak adlandırılıyor.

Külliyedeki binalar, dış avlu içinde yer alan cami ve hünkar kasrı çevresinde işlevlerine göre dini eğitim yapıları ve sosyal tesisler olarak gruplandırılıyor.

Camiyle birlikte yapılan medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşan külliyedeki bazı yapılar ise günümüze ulaşamadı.

Sultanahmet Camisi, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Cami tarihin en kapsamlı restorasyonundan geçiriliyor

Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camisi, 6 Temmuz 2017'den bu yana altıncı ve tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçiyor.

Hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.

"Sultanahmet büyük bir külliyedir"

Tarihçi Yazar Zafer Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultanahmet Camisi'nin külliyenin bir parçası olduğunu söyledi.

14 yıl tahtta kalan Sultan I. Ahmed Han'ın fani aleme baki bir iz bırakmak için camiyi yaptırdığını belirten Bilgi, "Sultan I. Ahmed kendi ismini verdiği külliyenin temelini hocası Aziz Mahmut Hüdayi ile birlikte dualarla atmış." diye konuştu.

Bilgi, Sultanahmet Camisi'nin şehrin merkezinde olduğu için büyük bir ilgi gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sultanahmet Camisi, Ayasofya gibi görkemli bir caminin karşısına yapıldığından oldukça tezyinatlı, yüksek, özel bezenmiş, bilhassa çinileriyle öne çıkan bir camidir. Cami biraz Osmanlı Devleti'nin uluslararası ziyaretçilerinin uğrak yeri olduğundan Osmanlı'nın görkemini gösterir bir şekilde yapılmıştır. Sultanahmet büyük bir külliyedir. Külliye içerisinde medresesi, sıbyan mektebi, hanları, hamamı, kütüphanesi olan büyük bir yapıdır."

"Külliyenin açılacağı gün deniz fırtınalı ve dalgalıydı"

Sultanahmet külliyesinin tamamlanmasının ardından sultanın, açılış töreni için Aziz Mahmud Hüdayi'yi davet ettiğini ifade eden Bilgi, o gün yaşananlarla ilgili şunları aktardı:

"Rivayetlere göre külliyenin açılacağı gün deniz fırtınalı ve dalgalıydı. Fırtına sebebiyle kayıkçılar da denize açılmaya cesaret edemiyordu. Külliyenin açılışına gitmek isteyen Aziz Mahmud Hüdayi, beraberindeki müritleriyle Salacak sahiline inip kayıkla Sarayburnu'na doğru denize açıldı. Kayık, fırtınalı Boğaz'da hiçbir sorun yaşamadan dalgaların arasından geçerek sağ salim Sarayburnu'na vardı. Külliye, düzenlenen büyük bir merasimle açılırken cuma hutbesini de Aziz Mahmud Hüdayi okudu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin yol aldığı Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu deniz yoluna, Hüdayi Yolu dendi. Bugün de kayıklar ve denizde yüzen insanlar bu güzergahı kullanır."

Bilgi, asrın projesi olarak adlandırılan Marmaray'ın da Hüdayi Yolu'nun altında inşa edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

SULTANAHMET CAMİÎ TARİHİ

Sultanahmet Camiî Tarihi

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul’da Gezilecek Yerler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.