Cezaevinde Kur'ân'ı Güzel Okuma Yarışması

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen yarışmada, hükümlü ve tutuklular Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular arasında Kur'an-ı Kerim en güzel okuma yarışması düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Hızırbey Camisi İmamı Necmettin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, programda, Kur'an-ı Kerim'in insanlara yol gösterdiğini söyledi.

Her Müslümanın Kur'an-ı Kerim ile Hazreti Muhammed'in hayatını bilmesi gerektiğini belirten Yavuz, bu tür programları önemsediklerini ifade etti.

Cezaevinde zaman zaman etkinlikler düzenleyerek hükümlülere moral vermeye çalıştıklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim’in asıl indiriliş gayesi insanların sosyal hayatını, ekonomik hayatını, siyasi hayatını, eş hayatı, iş hayatı, cezaevi hayatını, ne derseniz deyin düzenlemek için indirildi. Kur'an bir rehberdir. Kuran insanların sıkıştığı zaman rahatlayacağı bir sığınaktır. Kur’an-ı bilmeyen hiçbir arkadaşımızın olmaması lazım. Eğer içinizde Kur’an-ı öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa kurum müdürümüze müracaat edebilir. İnşallah bu katkıyı sizlere vermekten, sunmaktan büyük keyif ve zevk alırız.”

Kırklareli Müftü Vekili Mustafa Korkmaz da her Müslümanın Kur'an-ı Kerim okuması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan hükümlü ve tutuklular jüri karşısında Kur'an-ı Kerim okudu.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere Yavuz tarafından hediyeleri verildi.

Hakim ve savcılar ile kurum müdürlerinin katıldığı program, hükümlülerden oluşan grubun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.