Cezaevinde Hafız Oldu

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan Ömer Yılmaz, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında cezaevinde hafızlık eğitimi alarak mezun oldu.

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan Ömer Yılmaz, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazandı.

Yılmaz için Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Mustafa Masatlı şunları kaydetti:

"Bugün burada örnek gösterilecek bir olayı hep birlikte yaşıyoruz. Yüce Allah insanların günah işleyebileceğini, hata yapabileceğini ancak bundan sonra tövbe ederek bu hatasından dönebileceğini Peygamber Efendimiz aracılığıyla bizlere iletti. İnsanlar hayata aynı başlamıyor, hayat içerisinde aynı şeyleri yaşamıyor ve maalesef suç işleyebiliyor. Ama burada önemli olan ve bizlere bildirilen, insanın hata işledikten sonraki hayatını yaşanabilecek, uygun şekilde düzenlemesi olduğudur."

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) "Sizin en hayırlılarınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir." hadisi şerifini hatırlatan Vali Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakımdan cezaevine girmiş, mahkum olmuş bir kardeşimizin, burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve hıfzetmesi, bize bunu gösteren güzel bir aşr-ı şerif okuması gerçekten çok etkileyici ve takdire şayan bir durumdur. Tüm bu çalışmalar için başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Amasya İl Müftümüze ve emeği geçen öğreticilerimize teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise "Bugün gerçekten çok anlamlı bir cemiyetteyiz. Ben de bugün hazırlanan şu ortamdan çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Sanki burada bir şehrin bütün hafızları toplanmışçasına, bütün vilayetin emekleriyle katkı verilmiş ve burada, adeta bir okula çevrilmiş olan bu müessesede yapılan şu güzel cemiyet gerçekten çok anlamlı. Emeği geçen bütün kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını niyaz ediyorum. Hafızlığını ikmal eden kardeşimiz de tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ayvaz Hafız Ömer Yılmaz'a cübbe ve sarık giydirerek dua etti.

Program belge ve hediye takdimi ile sona erdi.

Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve davetliler katıldı.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.